Probleme grave la cela șapte iazuri de decantare din județul Suceava. Prefectul Moldovan a cerut verificarea stării tehnice din punct de vedere al stabilităţii, cu punerea în funcţiune a sistemelor de monitorizare automată


Intră acum și în grupul de

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a luat notă, luni, de concluziile rezultate din controlul comun realizat în perioada 29.08-01.09 de specialiști din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava și Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean (GNM – CJ) Suceava la cele 7 iazuri de decantare administrate de SC CONVERSMIN SA București pe raza județului Suceava.

Acțiunile de verificare demarate atât urmare a solicitării prefectului județului, cât și a dispozițiilor Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul General, au avut drept scop verificarea stării tehnice a iazurilor de decantare de pe raza județului precum și modul de respectare a legislației specifice de mediu și ape.

Astfel, conform raportului, în ceea ce privește iazul de decantare Tărnicioara Ostra a fost realizat în perioada 1972 – 1975, activitatea încetând la data de 31.12.2002. Are o capacitate proiectată de 9.300.000mc, cantitatea de steril depozitată fiind de 15.667.982 tone, echivalent cu 8.329.909mc.

Controlul a stabilit că supravegherea depozitului de steril Valea Tărnicioara, cât şi a iazurilor de decantare Ostra A – B – C şi Poarta Veche care au deservit de asemenea Uzina de Preparare Tarniţa este asigurată de o echipă de intervenţie specializată, formată din 7 oameni care realizează lucrări de întreţinere (decolmatări şanturi de gardă, refacere gărduleţe de coastă) şi pază.

Pe ramura Scăldători, grebla de retenţie plutitori în partea stângă în sensul de curgere a apei este degradată în proporţie de cca. 60%, prin excavarea sub acţiunea apei, în jurul încastrării şi deplasarea tronsonului afectat. Digurile de gabioane de pe ramura Scăldători şi ramura Tărnicioara sunt rupte la contactul cu versantul drept, apa circulând prin zona afectată, dar că este deteriorat parţial pavajul realizat pe paramentul amonte al digului de capăt ramura Scăldători.

Totodată, s-a constatat colmatarea cu material aluvionar şi plutitor a zonelor amonte dig capăt Scăldători şi Tărnicioara, colmatarea 90 % a greblei de retenţie plutitori din zona Tărnicioara și că pe taluzul principal se constată prezenţa sterilului antrenat de vânt şi apele de şiroire peste aprox. 80% din suprafața covorul vegetal, acesta a fiind compromis, iar în zona Tărnicioara, canalul betonat pentru evacuarea apelor pluviale de pe drumul acces iaz decantare, pe o lungime de cca. 100 m, este parţial distrus.

Controlul a stabilit că nu s-a realizat o verificare a stării tehnice a galeriei de subtraversare iaz decantare de către experţi autorizaţi, iar pentru perioada 2020-2022, nu au fost făcute analize privind calitatea apelor pârâu Brăteasa – amonte și aval confluență cu pârâu Scăldători și amonte/aval confluență cu galeria hidrotehnică, evacuare ape galerii hidrotehnice Scăldători și Tărnicioara;

Mai mult, sistemul de monitorizare (13 piezometre, 6 înclinometre, sistem Data Logger de stocare date) nu era funcțional la momentul controlului.

De subliniat este că șase din cele opt măsuri stabilite cu ocazia controlului anterior nu au fost duse la îndeplinire, motiv pentru care reprezentantul SGA Suceava a aplicat SC CONVERSMIN SA  o sancțiune contravențională cu amendă în cuantum de 35.000lei;

În ceea ce privește iazul de decantare Poarta Veche Ostra este un iaz de coastă situat pe valea pârâului Brăteasa, a fost pus în funcțiune în anul 1972 și și-a încetat activitatea în anul 1975. Acesta are o suprafață de 4,085 Ha, cantitatea depusă este de 496 mii mc steril, iar taluzul iazului este parţial vegetat și se constată vegetaţie ierboasă şi pe plaja iazului, pe latura dinspre versant, dar și existenţa unei ravene în taluzul principal, gărduleţele de coastă fiind distruse.

Sistemul de monitorizare (3 piezometre, 2 înclinometre, sistem Data Logger de stocare date) nu era funcțional la momentul controlului.

Iazul de decantare Valea Straja Ostra care este un iaz de vale situat pe pârâul Straja și a fost pus în funcțiune în anul 1989 şi și-a încetat activitatea în data de 31.12.2005, are o suprafață de 12,58 ha şi o capacitate de 1.496 mii mc, cantitatea depusă fiind de 1.320 mii mc;

La acest obiectiv sunt în derulare lucrări de punere în siguranță și reabilitare ecologică, pe timpul cărora sistemul de monitorizare (5 piezometre, 3 înclinometre, sistem Data Logger de stocare date) a fost scos din funcțiune, monitorizarea fiind realizată de către constructor.

 În ceea ce privește iazul de decantare Dumitrelu Fundu Moldovei, acesta a fost pus în funcțiune în anul 1980 , are o suprafață de 9,31ha și o capacitate proiectată de 30.000 mii mc. Depunerile de steril au încetat la data de 31.12.1997, până la acel moment fiind depozitate 2.340 mii mc material.

Aici se constată acumularea de material antrenat de precipitații în spatele greblei amplasate pe valea principală a pârâului Dumitrelu, dar și menţinerea volumului de material aluvionar acumulat în barajul Pinu până la nivelul drumului de acces la iazul de decantare Dumitrelu.

Supravegherea depozitului de steril este asigurată de o echipă de intervenţie specializată, formată din 5 oameni, iar sistemul de monitorizare automat a stabilității iazului  (6 piezometre, 2 înclinometre, sistem Data Logger de stocare date) nu era funcțional la momentul controlului.

Monitorizarea calităţii apelor din perimetrul minier nu se mai realizează din anul 2017, iar galeria hidrotehnică de evacuare a apei din bazinul pârâul Dumitrelu prezintă acumulări ale sedimentelor care sunt la un nivel de atenţionare (colmatare parţială de aprox. 75 – 80% din profilul galeriei GSB 6,51mp).

 Iazul de decantare Dealu Negru Fundu Moldovei a fost pus în funcţiune în anul 1967 şi și-a încetat activitatea în anul 2002, având o suprafaţă de 5,65 ha, iar cantitatea depusă este de 696 mii mc;

La acest obiectiv se observă menţinerea fenomenului accentuat de ravenare, pe taluzele superioare ale iazului de decantare, partea inferioară a taluzului fiind parţial vegetată (preponderent mesteacăn);

Pentru monitorizarea stabilității corpului depozitului există un sistem automat format din 4 piezometre, 2 înclinometre, sistem Data Logger de stocare date, ce nu era funcțional la momentul controlului. Nici în anul 2021, nici în 2022 (până la data controlului) nu s-au prelevat probe de apă de către laboratorul acreditat;

De menționat este că pentru cele două iazuri de decantare care au deservit UP Fundu Moldovei (Dealu Negru și Pârâul Cailor) a fost emisă HGR nr. 1034/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier. Prin actul normativ mai sus menționat era alocată suma de circa 27 milioane lei, cu termene de începere a lucrărilor 2016 și finalizare 2018, dar demersul legislativ nu s-a concretizat, lucrările nefiind demarate nici la această dată.

Iazul de decantare Pârâul Cailor Fundu Moldovei a fost pus în funcţiune în anul 1979 şi și-a încetat activitatea în anul 2002, având o suprafaţă de 12,06 ha, iar cantitatea depusă este de 625 mii mc;

Aici se observă fenomene de ravenare în partea superioară a taluzului iazului de decantare; partea inferioară a taluzului este parţial vegetată (preponderent mesteacăn).

Pentru monitorizarea stabilității corpului depozitului există un sistem automat format din 4 piezometre, 2 înclinometre, sistem Data Logger de stocare date, ce nu era funcțional la momentul controlului.

În cursul anului 2022 (până la data controlului) nu s-au prelevat probe de apă de către laboratorul acreditat.

Iazul de decantare Ostra A-B-C a fost pus în funcţiune în anul 1965 şi și-a încetat activitatea în anul 1972, având o suprafaţă de 7,51 ha, iar cantitatea depusă este de 1.903 mii mc. Iazul are 3 compartimente notate A,B,C, fiind asecat si în întregime revegetat, având în același timp un nivel bun de stabilitate.

Comisia a stabilit că pentru iazurile de decantare Pârâul Cailor (Fundu Moldovei), Dumitrelu (Călimani) și Valea Tărnicioara (Tarniţa) la care nu sunt lucrări de punere în siguranţă în derulare, se va realiza verificarea stării tehnice a galeriilor de subtraversare/ocolire care preiau cursurile de apă pe care sunt acestea construite, de către un expert tehnic autorizat.

Totodată, pentru toate depozitele de steril uzinal din judeţul Suceava se va face o verificare a stării tehnice a acestora, de către un expert tehnic autorizat, din punct de vedere al stabilităţii, cu punerea în funcţiune a sistemelor de monitorizare automată.

„Facem precizarea că toate măsurile stabilite de către specialiștii SGA Suceava și GNM – CJ Suceava se regăsesc în documentele de control încheiate în anii anteriori, fiind cu atât mai actuale cu cât, odată cu trecerea timpului, este absolut necesar a cunoaște modul de comportare a acestor amenajări în vederea preîntâmpinării producerii unor dezastre”, a transmis Prefectura Suceava.


Intră acum și în grupul de