Consiliul Local Suceava, atenționat să anuleze hotărârea pentru amenajarea unei parcări pe Aleea Saturn întrucât încalcă mai multe dispoziții legale


Intră acum și în grupul de

Consiliul Local Suceava urmează să dezbată și să se pronunțe asupra unui recurs administrativ depus de consilierul local USR Lorena Buburuzan care cere anularea hotărârii 71 din 23 februarie 2023 privind amenajarea unei parcări pe Aleea Saturn.

Consilierul local USR precizează că la adoptarea hotărârii s-au încălcat mai multe prevederi legale.

Astfel, Lorena Buburuzan susține că legea prevede că schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentației de urbanism care lipsea la data supunerii spre adoptare a actului normativ.

Totodată, ea arată că legea prevede că declararea utilității publice se face numai după efectuarea unei cercetări prealabile și condiționat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice și de amenajare a teritoriului, iar această documentație lipsea la data supunerii spre adoptare a actului normativ.

Mai mult, Lorena Buburuzan spune că nu există  planul de  situație, așa cum  este  precizat, încălcându-se un act normativ pentru aprobarea normei tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi „Sesisez absența suportului topo și cadastral cu limite liniare, lungimi, segmente determinate în plan de proiecție Stereo 70 în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/ 1996, republicată, pentru suprafața de 916 mp care face obiectul HCL 71/23.02.2023. Suprafața se regăsește, în fapt, pe două parcele înscrise în Registrul spațiilor verzi și indetificate cu nr.UI 1870, în suprafață de 1216,5 mp, respectiv UI 1887, în suprafață de 949,64 mp”, mai arată consilierul local.

Mai mult, ea atrage atenția că în hotărârea criticată nu sunt prevăzute valorile diminuate ale suprafețeor celor două parcele încălcându-se prevederile actului privind aprobarea normei tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localității.

Pe de altă parte, serviciul de specialitate din Primăria Suceava consideră că nu există motive care să determine revocarea hotărârii.

„Analizând documentația care a stat la baza promovării proiectului de hotărâre pentru actul a cărei anulare se solicită se poate constata că, criticile formulate nu sunt întemeiate. În concret, atât în Referatul de aprobare cât și în Raportul serviciului de specialitate se face trimitere la documentația care a stat la baza adoptării proiectului de hotărâre, respectiv realizarea Proiectului tehnic nr. RV 05/2022, Certificatul de urbanism nr. 157/16.02.2022, precum  și Contractul nr. 25423/1 1.07.2022. În plus, la proiectul de hotărâre ce a fost pus în discuția ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Suceava din data de 23.02.2023 au fost anexate înscrisuri relevante, care fac dovada îndeplinirii în prealabil a condițiilor stipulate în normele speciale, respectiv: Certificatul de urbanism nr. 732/31.05.2022 emis în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG, care fac dovada respectării prevederilor dispozițiilor Legii nr. 24/2007 . De asemenea, în documentația de fundamentare a proiectului se regăsește Extrasul de Plan cadastral pentru parcela nr. 57930 corespunzătoare proiectului”, se precizează în răspuns.

Potrivit serviciului de specialitate, hotărârea adoptată arată că lucrările de reabilitate ale zonei vizate vor afecta o suprafață de 916 mp care reprezintă spații verzi de tipul „spații verzi publice cu acces nelimitat” ce se impune a fi scoasă din Registrul spațiilor verzi în vederea obținerii autorizației de construire pentru investiția de utilitate publică propusă.

„Apreciem că Hotărârea Consiliului Local a cărei anulare se solicită a fost adoptată în baza reglementărilor legale, generale și speciale, în vigoare la acest moment, astfel încât considerăm că nu sunt motive care să determine Consiliul Local să revoce această hotărâre”, se arată în raport.


Intră acum și în grupul de