Guvernul aloca doar 434 400 de lei pentru exproprierea terenurilor din Scheia aferente soselei ocolitoare a municipiului Suceava

Guvernul urmează să adopte, joi, o hotărâre de completare a Hotărârii Guvernului nr. 743/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “ Varianta de ocolire Suceava”.

Potrivit proiectului HG ce va fi adoptat joi de Guvern din suma totală prevăzută la art. 2, suma de 434,4 mii lei este aferentă imobilelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Potrivit motivaţiei Guvernului, la momentul promovării proiectului de Hotărâre a Guvernului nr. 743/2010, procedurile de expropriere aplicabile au fost cele
prevăzute de Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2009, pentru acele imobile proprietate privată care se regăsesc pe culoarul de expropriere aferent proiectului.

Astfel, la momentul respectiv, în conformitate cu art.3 din Legea nr.198/2004 cu modificările şi completările ulterioare, expropriatorul a întocmit o documentaţie tehnico – economică cuprinzând date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, planuri cu amplasamentul lucrării care conţin delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor propuse spre expropriere.

In prezent, cadrul legal în materie de exproprieri îl reprezintă Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 255/2010 expropriatorul are obligaţia de a aproba prin Hotărâre a Guvernului şi lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, aşa cum rezultă din evidenţele unităţilor administrativ – teritoriale.

Această obligaţie a expropriatorului nu era prevăzută de vechiul cadrul legislativ în materie de expropriere. Indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de
investiţii au fost aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 445/16.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Suceava”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 735/2009 s-a aprobat amplasamentul lucrării de utilitate publică ’’Varianta de ocolire Suceava”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2010 s-a aprobat declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică ’’Varianta de ocolire Suceava”, precum şi suma globală estimată cu titlu de despăgubire, în valoare de 9.500 mii lei, sumă rezultată din Raportul de expertiză întocmit de către un expert autorizat ANEVAR, angajat de către expropriator, în conformitate cu vechiul cadru legislativ în materie de expropriere.