Au fost selectate cele 60 de companii beneficiare ale proiectului ,,ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANTA”

SC SCHULTZ CONSULTING SRL, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Suceava şi Fundaţia “Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie” – Filiala Braşov, a încheiat perioada de selecţie a 60 de companii care activează în regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Nord-Est si Centru în cadrul proiectului ”ANTRE (pre) NOR pentru PERFORMANTA”, informează într-un comunicat de presă secretarul general al CCI Suceava, Marcel Gaftoneanu.

“Rezultatele procesului de evaluare a aplicaţiilor depuse şi lista finală a IMM-urilor selecţionate au fost postate şi pot fi consultate pe website-ul Beneficiarului şi al fiecărui partener (www.schultz.ro pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, www.ccisv.ro pentru Regiunea Nord-Est, www.srafbv.ro pentru Regiunea Centru)”, precizează Gaftoneanu.

Potrivit acestuia, companiile selectate în cadrul proiectului vor beneficia de participarea la un program de diagnoză şi asistenţă organizaţională, dezvoltarea competenţelor necesare eficientizării administrării afacerii pentru membrii echipelor lor de management şi de implicarea într-un program de asistenţă şi suport managerial în vederea identificării de soluţii eficiente necesare pentru continuarea şi dezvoltarea activităţii.

“In etapa următoare a proiectului se va realiza o analiză cu privire la profilul fiecărei companii selectate şi se vor elabora şi aplica o serie de instrumente de evaluare în management. Rezultatele astfel obţinute vor fi analizate din perspectiva identificării nevoilor şi a problemelor de management cu care se confruntă companiile selecţionate.

Elementele identificate vor fi inserate în rapoarte individuale de evaluare internă realizate pentru fiecare dintre companiile analizate. Vor fi, de asemenea, identificate nevoile specifice de instruire. Pe baza acestor rapoarte şi analize, în anul 2 de implementare (2012), vor fi dezvoltate 10 programe de formare la care vor participa reprezentanţi ai echipelor de management din companiile selectate. Companiile selectate vor fi direct sprijinite (în anul 3 de implementare – 2013) să aplice instrumentele de management dezvoltate, precum şi cele învăţate în cadrul cursurilor (programelor de formare). In acest sens, acestea vor beneficia de servicii specifice de coaching (consultanţă) pentru o perioada de 6 luni”, arată secretarul general al CCI Suceava în comunicatul de presă.

”Cea mai mare provocare pentru un antreprenor este lupta cu o anumită atitudine faţa de muncă şi o anumită atitudine faţa de proprietate pe care o întâlnim în România. In contextul instabilităţii economice şi schimbarilor permanente, instinctul şi psihologia învingătorului sunt principalele caracteristici ale antreprenorului român de succes. Prin acest proiect noi ne propunem să << antrenam >> antreprenori care să obţină un succes cât mai mare în activitatile pe care le desfăşoară”, este de părere Marius Donţu, manager General, Schultz Consulting.
”Un astfel de proiect este extrem de bine venit, mai ales dacă este şi finanţat de la Uniunea Europeană. Ca atare, beneficiile vor fi pe orizontală în primul rând: să dezvolte aptitudinile antreprenoriale, să ne facă să utilizam tehnici noi, pentru că, din păcate, mulţi dintre noi au început afacerile << dupa ureche >>”, apreciază un antreprenor din regiunea Bucureşti-Ilfov.

Gaftoneanu mai menţionează în comunicatul de presă că obiectivul general al proiectului este facilitarea dezvoltării competentelor si abilitatilor necesare administrarii eficiente a afacerilor pentru echipele de management a 60 de companii din regiunile Bucuresti–Ilfov, Nord-Est si Centru. Proiectul pune accent pe oferirea de servicii integrate de diagnoza organizationala, training si consultanta echipelor de management din 20 de companii din fiecare regiune de dezvoltare.

Mai multe informatii despre proiect si activitatile acestuia, precum si despre serviciile integrate de care vor beneficia companiile selectionate pot fi gasite pe site-ul Beneficiarului: www.schultz.ro.

Poiectul ”ANTRE (pre) NOR pentru PERFORMANTA” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.