Comunicat de presă

Presa în limba polonă a minorităţii poloneze din România are o îndelungată tradiţie, începuturile ei datând de la sfârşitul sec. XIX.

După al II-lea război mondial, în România nu a existat nici o publicaţie în limba polonă, după cum nici o viaţă de organizaţie.

Abia după evenimentele din decembrie 1989, mai precis în noiembrie 1991 la Bucureşti a apărut publicaţia „Polonus”, ca organ de presă al Uniunii Polonezilor din România. Într-o primă etapă (1991 – 1994) publicaţia a apărut la Bucureşti, pentru ca din ianuarie 1995 să apară la Suceava.

În nr. 1 apărea un articol – program intitulat „Dragi cititori” în care se spunea „…Dorim ca prin publicaţia sa „Polonus”, Casa noastră Polonă … să devină o platformă a unei mai bune cunoaşteri reciproce a polonezilor şi românilor, să fie o reflectare a acestei aspiraţii a noastre spre mulţumirea şi folosul ambelor părţi”. În acest scop, „Polonus-ul” este o publicaţie bilingvă.

În cei 20 de ani de existenţă, au apărut 185 de numere, unele duble, altele ca suplimente sau foldere.

Sâmbătă, 26.XI.a.c. a avut loc la Casa Polonă sărbătorirea jubileului publicaţiei „Polonus”. Din partea Ambasadei R.P. la Bucureşti a fost prezent I Secretar Piotr Wysocki. Au sosit oaspeţi din Polonia, colaboratori şi prieteni, redactorii şefi ai publicaţiilor „Jutrzenka” din Bălţi – Moldova şi „Gazeta Polska Bukowiny” din Cernăuţi, redactori mai vechi din Bucureşti şi Polonia, colaboratori din Suceava, Iaşi, Bucureşti şi bineînţeles, actualul colectiv al radacţiei. La manifestare a fost prezent dl. Ghervazen Longher – preşedinte al Uniunii Polonezilor din România, care întotdeauna a sprijinit şi ajutat colectivul de redacţie.

În istoria de 20 de ani a publicaţiei Polonus aceasta şi-a câştigat un prestigiu şi o poziţie solidă, creând o imagine pozitivă a polonezilor din România, cetăţeni loiali ai ţării care i-a primit.

loading...