COMUNICAT DE PRESĂ

“Volunatri fară frontiere”

Pe data de 1 martie a demarat proiectul “Voluntari fara frontiere” MISETCCODE 718. Punctul forte al proiectului îl reprezintă oportunitatea iniţierii a unei colaborări cu zona ucraineană şi moldoveană, pe un proiect comun, în domeniul întăririi societăţii civile Proiectul s-a axat pe următoarele teme ;Voluntariat. Legislatie in vigoare. Formarea de voluntari”, ”Combaterea traficului de droguri, de persoane și crima organizată”, ”Combaterea migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere”. Partenerii proiectului sunt Liga Tineretului Român „JUNIMEA” din Cernăuţi – Ucraina, Asociaţia Internaţională a Business-ului Mic şi Mijlociu “Small Euro Business” Balti – Rep. Moldova, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, Inspectoratul de Miliţie din Cernauţi, Primăria Bălţi, aplicantul fiind Fundaţia de Caritate si Întrajutoare “ANA” din Suceava și este finanţat prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina-Rep. Moldova 2007-2013.

Proiectul “Voluntari fara frontiere” durează 14 luni, repsectiv pâna în luna aprilie anul 2012.Activitățile desfășurate pâna în prezent; În luna mai a avut loc o campanie de informare pe temele proiectului în 50 instituții de învațământ din Suceava, Cernauti si Balti. Au fost distribuite materiale informative și chestionare privind intenția de participare la cursul de instruire Au fost informași un număr de 3380 elevi și studenți; 909 Balti Republica Moldova, 896 Cernauti Ucraina, 1575 Suceava Romania.60 de tineri din judetul Suceava, Balti (Republica Moldova) si Cernauti (Ucraina) au luat parte la cursurile pentru formarea de voluntari în cadrul activităților de prevenire a traficului de droguri, de persoane, migrației ilegale și a criminalitatii transfrontaliere.

Voluntarii formați au participat în luna septembrie la o caravană de informare în unitați de învatamant din municipiul Suceava pe temele proiectuluiAceasta caravana a avut loc si in centrul orasului unde voluntarii au împarțit flyere, mape și alte materiale de informare cu mesaje care au avut impact asupra comunității locale. Pe parcursul a trei zile a circulat prin Suceava un minibus și o remorca inscripționate cu aceleași mesaje. Aceiași caravana s-a desfășurat în luna octombrie la Cernăuți si in noiembrie la Bălți. Au fost distribuite în timpul caravanei 9000 de flyer-e 3000 de mape și au fost completate 800 de chestionare de feedback pentru a evalua calitatea activității intrepinse.

În ianuarie și februarie 2012 s-au organizat trei work shop-uri la Suceava Cernăuți și Bălti la care au participat 140 de persoane, voluntari, membrii echipei de proiect, reprezentanți ai partenerilor asociați, au participat și alți invitați reprezentanți ai administrației publice, mass-mediel, societății civile, instituții de învățământ, business. Rezultatul principal este crearea unei strategii privind anihilarea unor rețele de traficanți de droguri, a rețelelor de trafic de persoane, activitați privind combaterea migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere. De asemenea au fost semnate 90 de contracte de voluntariat care astfel vor asigura o retea de voluntari stabila si de durată și 18 acorduri de parteneriat cu oameni de afaceri dinn cele trei zone pentru realizarea unor noi acțiuni pro comunitate în viitor.