ANUNȚ PUBLIC

R.N.P. – ROMSILVA, Direcția Silvică Suceava titular al „Amenajamentelor ocoalelor silvice Cîrlibaba fond forestier proprietate publică a statului, Marginea fond forestier proprietate publică a statului, Mălini fond forestier proprietate publică a statului” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru modificarea prevederilor amenajamentelor silvice menționate.

Informațiile și observațiile privind potențialul impact asupra mediului, al modificărilor propuse pot fi consultate și primite la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, strada Bistriței, nr. 1A.