Luni incepe prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2013!

BAC 2012-proba orala romanaUn număr de 6.530 de absolvenţi suceveni vor participa începând de luni, 10 iunie 2013, la prima sesiune a examenului naţional de BACALAUREAT 2013.

Reamintim că din cei 7.700 de absolvenţi de liceu ai promoţiei 2013, un număr de 6.530 de absolvenţi s-au înscris pentru susţinea examenului de bacalaureat, 5.645 dintre aceştia fiind din seria curentă, iar 885 din seriile anterioare. Practic, 2.055 de absolvenţi au ales să nu susţină examenul de bacalaureat în această sesiune.

În conformitate cu calendarul postat pe site-ul Ministerului Educației Naționale, prima sesiune de BAC 2013 va începe în data de 10 iunie, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Proba se va desfăşura în intervalul 10 – 12 iunie şi va fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) – croată, maghiară, germană, sârbă, slovacă, turcă şi ucraineană, programată între 12 şi 14 iunie 2013, urmând ca în intervalul 17-21 iunie să aibă loc proba competenţelor digitale. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se va desfăşura între 25 şi 28 iunie.

În ceea ce privește probele scrise ale examenului de BACALAUREAT 2013, acestea vor începe în data de 1 iulie, cu limba şi literatura română, care va fi urmată de proba la limba maternă şi în 3 iulie, de proba obligatorie a profilului.

Proba scrisă la alegere a profilului şi specializarii la BAC se va susține în data de 5 iulie, iar rezultatele vor fi afişate în 8 iulie. Tot în aceeaşi zi, pâna la ora 16.00, absolvenții nemulțumiți de notare vor putea depune contestaţii. Afişarea rezultatelor finale se va face în data de 12 iulie.

Candidaţii care nu au trecut de prima sesiune a BAC-ului din 2013 vor avea o a doua şansă în sesiunea de toamnă a examenului, pentru care înscrierea va avea loc în perioada 15-19 iulie.

În zilele de 19 şi 20 august vor fi evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală a limbii române, iar între 19 şi 21 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

Între 20 şi 21 august se vor desfăşura evaluările competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în zilele de 22 şi 23 august, cele ale competenţelor digitale.

Probele scrise pentru cea de-a doua sesiunea de BAC se vor da începând din data de 26 august 2013.

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, au fost elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE).

Subiectele cuprind texte literare şi non-literare, funcţionale şi non-funcţionale, precum şi itemi corespunzători descriptorilor de competenţe din programele pentru bacalaureat. Subiectele au un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Ca de fiecare dată, şi la BAC 2013 este strict interzis accesul candidaţilor cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din BAC 2013 a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional, disponibilă pe http://www.subiecte2013.edu.ro/.

Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE.

Suplimentul descriptiv al certificatului de competenţă conţine descrierea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului şi se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului.

Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de BACALAUREAT 2013.