Campanie de informare a producatorilor din judet privind asigurarea conformitatii laptelui crud cu standardele UE

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Suceava va organiza, în perioada 17 iunie – 30 iunie, la nivel judeţean o campanie de informare a producătorilor de lapte cu privire la măsurile ce trebuie întreprinse pentru asigurarea conformităţii laptelui crud cu standardele Uniunii Europene.

lapte

Potrivit unui comunicat de presă remis de DSVSA Suceava, vineri a avut loc la sediul instituţiei o instruire cu toţi medicii veterinari din teritoriu implicaţi în această campanie, prilej cu care s-au prezentat următoarele aspecte: cerinţele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească laptele crud. prevăzute de legislaţia Uniunii Europene, căile de contaminare a laptelui, regulile dc igienă a mulsului ce trebuie respectate de către producători. în vederea obţinerii laptelui conform cu standardele Uniunii Europene, aspecte practice privind identificarea şi eliminarea din consumul uman a laptelui provenit dc la animale bolnave, aflate sub tratament sau în perioada de aşteptare, după administrarea tratamentului, precum şi a laptelui care prezintă modificări de culoare, gust şi miros, răcirea şi depozitarea laptelui după muls, restricţiile privind vânzarea directă sau livrarea laptelui la centrele de colectare/unităţile de procesare.

“Având în vedere cele prezentate, până pe 30 iunie, se vor organiza întâlniri cu producătorii, colectorii şi procesatorii de lapte pe zone ale judeţului, cu sprijinul autorităţilor locale, prilej cu care vor fi distribuite şi afişate materiale informative pe teritoriul judeţului (la primării, spaţii comerciale, sediile Poliţiei locale, şcoli, dispensare umane şi veterinare, biserici, cămine culturale, pieţe, târguri,etc), astfel încât informaţia să poată fi adusă la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate”, precizează reprezentanţii DSVSA Suceava.

România beneficiază de o perioadă de tranziţie pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui crud, până la 31 decembrie 2013. Ca urmare, începând cu 1 ianuarie 2014, este interzisă livrarea la centrele de colectare/unităţile de procesare, precum şi punerea pe piaţă a laptelui crud care nu respectă cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, referitoare la numărul total de germeni şi la numărul de celule somatice, se mai precizează în comunicatul DSVSA Suceava.