Comisia centrala de arbitraj pentru solutionarea litigiilor

Aceasta institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica, independenta, a fost creata cu scopul solutionarii prin arbitraj a litigiilor care pot aparea intre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate. Arbitrii din cadrul comisiei sunt independenti si impartiali in exercitarea atributiilor lor, nu reprezinta partile sau organismele care i-au desemnat si au obligatia sa asigure exercitarea drepturilor partilor. Arbitrajul se desfasoara la cererea reclamantului si in baza conventiei partilor. Sesizarea C.C.A.S.L. se face in conformitate cu Cap.2 din Regulamentul de functionare al Comisiei, vizat de Ministerul Justitiei si aprobat prin Decizia nr.98/2004 a Presedintelui CNAS, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.150/20.02.2004. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie si poate fi investita – la cererea partii castigatoare – cu formula executorie de catre instanta judecatoreasca competenta, in acest ultim caz ea constituind titlu executoriu ce se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca.
Prin Ordinul nr. 243/2004 al ministrului sanatatii, au fost inregistrati si acreditati arbitrii Comisiei centrale de arbitraj: doi numiti de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, unul de catre Colegiul Medicilor din Romania si unul de catre Ordinul Asistentilor Medicali din Romania. Acestia sunt : presedinte – dr. Vasile Ciurchea, directorul general al CNAS, iar membri – consilier juridic Liliana Mihai, directorul adjunct al Directiei Juridic si Contencios al CNAS, din partea Colegiului Medicilor din Romania (CMR), dr. Liviu Cocora (vicepresedinte al CMR), iar din partea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, consilier juridic Irina Petronela Dram.