A fost stabilita notiunea de spatiu rural


Intră acum și în grupul de

Astfel, spatiul rural se defineste prin componenta teritoriala si caracteristici dominante. Componenta teritoriala a spatiului rural are in vedere zona geografica interioara sau de coasta, apartinand fondului funciar al Romaniei, terenuri cu destinatie agricola, forestiera sau aflate permanent sub ape, precum si cele intravilane.

In acest mod, cat mai multi producatori agricoli din toate zonele rurale vor putea beneficia de programul SAPARD, avand in vedere faptul ca Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale are ca principal scop dezvoltarea durabila a agriculturii romanesti.

Zona geografica definita mai sus va corespunde spatiului rural daca sunt indeplinite urmatoarele caracteristici :
– majoritatea terenurilor sunt utilizate pentru activitati economice de productie si valorificare a productiei agricole, silvice, piscicole si de acvacultura, precum si activitati de protectie si conservare a mediului ;
– activitati economice neagricole : mestesugaresti si de mica industrie, pentru prelucrarea si valorificarea materiilor prime preponderent locale, artizanat si altele ;
– activitati economice de agrement si turism.

Autoritatile administratiei publice, la cererea solicitantilor, vor certifica apartenenta terenurilor aflate in proprietatea sau in administrarea acestora la spatiul rural definit, conform prevederilor legale.


Intră acum și în grupul de