ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 01.11.2013, ora 9,

la sediul său, CONCURS (etapa II) pentru ocuparea următoarelor posturi:

–         1 post inginer silvic: O.s. Vatra Dornei

–         1 post inginer silvic pe durată determinată: O.s. Adîncata

–         1 post maistru silvic: O.s. Frasin

–         3 posturi de pădurar: O.s. Breaza (1), O.s.Brodina(1) şi O.s. Adîncata (1)

–         2 posturi pădurar pe durată determinată : O.s.  Adîncata (1) şi  O.s. Dolhasca (1)

 

Condiţii de participare pentru postul de inginer silvic:

–         studii superioare tehnice de specialitate (de lungă durată);

–         gradul profesional minim: inginer silvic debutant.

 

Condiţii de participare pentru postul de maistru silvic:

–         absolvent al liceului silvic sau al şcolii postliceale silvice;

–         gradul profesional minim: tehnician silvic debutant.

 

Condiţii de participare pentru  posturile de pădurar:

–         absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;

–         grad profesional minim: pădurar debutant.

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.239/2013 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de  29.10.2013, ora 16.30, depunând următoarele documente:

  1. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
  2. curriculum vitae (model european);
  3. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
  4. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  5. certificat de cazier judiciar;
  6. buletin (carte) de identitate (copie);
  7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă;
  8. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane –  Direcţia Silvică Suceava.