Guvernul a adoptat proiectul de Lege cadru privind descentralizarea


Intră acum și în grupul de

Proiectul legislativ reglementeaza cadrul general al descentralizarii, stabilind limitele de competenta ale autoritatilor administratiei publice locale si resursele financiare ale acestora.

In intelesul proiectului de Lege, descentralizarea reprezinta procesul transferului de autoritate si responsabilitate administrativa si financiara de la nivel central la nivel local.

Principiile pe baza carora se desfasoara procesul de descentralizare sunt urmatoarele:
– garantarea egalitatii cetatenilor in fata autoritatilor administratiei publice locale;
– garantarea calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor de catre autoritatile administratiei publice, independent de locul de rezidenta al acestora;
– stimularea competitiei ca mijloc de crestere a eficientei serviciilor publice;
– exercitarea competentelor de catre autoritatile administratiei publice locale situate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean potrivit principiului subsidiaritatii;
– asigurarea unui echilibru intre descentralizarea administrativa si descentralizarea financiara la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale;
– transparenta actului decizional bazat pe accesul cetatenilor la informatia publica si participarea acestora la luarea deciziei;
– asigurarea descentralizarii financiare bazate pe reguli clare si transparente cu privire la calculul resurselor financiare alocate unitatilor administrativ-teritoriale.

Unitatilor administrativ-teritoriale (comunele, orasele si judetele) se administreaza in mod autonom de catre consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care dispun de autoritate deliberativa si de catre primari care dispun de autoritate executiva in exercitarea competentelor lor.

Autoritatile administratiei publice locale beneficiaza de dreptul la experiment. In exercitarea dreptului la experiment, autoritatile administratiei publice locale pot organiza, pe durata determinata, centre pilot pentru implementarea deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competente de la nivel local, inainte de generalizarea acestora la nivel national prin legea descentralizarii privind responsabilitatile locale.

In relatiile dintre autoritatile administratiei publice centrale si locale precum si intre autoritatile administratiei publice locale nu exista raporturi de subordonare, potrivit legii.

Cetatenii cu drept de vot, locuitori ai unei unitati administrativ-teritoriale pot solicita, in conditiile prevazute de lege, inscrierea pe ordinea de zi a sedintei consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a unei probleme ce intra in competenta acestora. La initiativa autoritatilor administratiei publice locale, pentru probleme de interes deosebit din unitatile administrativ-teritoriale pot fi consultati locuitorii, prin referendum local, in conditiile legii.

Prin proiectul de lege sunt repartizate competentele autoritatilor administratiei publice locale. De exemplu, consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in problemele de interes local iar primarul este seful administratiei publice locale, indeplineste o functie de autoritate publica, aplica hotararile consiliului local, asigura ordinea si siguranta locuitorilor prin intermediul politiei, jandarmeriei, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale.

Competentele autoritatilor administratiei publice locale vor fi completate, potrivit dispozitiilor din proiectul printr-o lege a descentralizarii privind responsabilitatile locale si prin Legea capitalei si a marilor aglomerari urbane.

Regulile pe baza carora se desfasoara procesul de descentralizare prevad etapizarea descentralizarii competentelor de la nivel central la nivel local; etapele procesului de descentralizare sunt prevazute in Strategia actualizata a Guvernului Romaniei pentru accelerarea reformei in administratia publica.

Se mai prevede crearea structurilor tehnice specifice pentru realizarea si monitorizarea fiecarei etape si stabilirea unor masuri in cadrul fiecarei etape a procesului de descentralizare numai dupa analiza rezultatelor etapei anterioare. Analizele si rezultatele sunt discutate public. De asemenea, se pot desfasura faze pilot pentru implementarea deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competente de la nivel central la nivel local, inainte de generalizarea acestora la nivel national iar monitorizarea fiecarei masuri se face in baza unui sistem de indicatori de performanta elaborat de structurile tehnice prevazute de lege si aprobat prin hotarare de Guvern.

Pentru realizarea si monitorizarea procesului de descentralizare se infiinteaza structuri tehnice specifice la nivel ministerial, interministerial, judetean si interjudetean.

Proiectul de lege prevede ca autoritatile administratiei publice locale beneficiaza de resurse financiare de care dispun in mod liber, pentru exercitarea competentelor ce le revin potrivit legii.

Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale, consiliile judetene, Consiliul general al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in limitele si in conditiile legii.

Veniturile bugetului general al unitatilor administrativ-teritoriale se constituie, potrivit legii, din: venituri proprii; sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; subventii primite de la bugetul de stat sau de la alte bugete; alte venituri; donatii si sponsorizari.

Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute de legi specifice si in legile bugetare anuale. Cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe categorii de cheltuieli grupate dupa natura economica si destinatia acestora.

Proiectul mai prevede ca orice transfer de competente intre stat si autoritatile locale este insotit de asigurarea resurselor echivalente celor destinate anterior exercitarii acestor competente.

Descentralizarea financiara opereaza pe baza unor mecanisme de echilibrare financiara vizand asigurarea egalitatii intre autoritatile locale de acelasi nivel. Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizeaza pe judete in functie de criterii aprobate prin lege. Legea intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de