Elevii Colegiului National de Informatica Suceava marcheaza 163 de ani de la nasterea lui Spiru Haret

C.N. de Informatică "Spiru Haret" Suceava

La 15 februarie 2014 se împlinesc 163 de ani de la naşterea lui Spiru Haret, personalitate marcantă a spiritualităţii româneşti, matematician, astronom, pedagog, reformator al învățământului românesc, ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, academician.

Gândurile şi faptele sale, îndreptate, în primul rând, spre binele cetăţeanului l-au aşezat între marii dascăli ai neamului, dar şi între reperele ştiinţifice ale universalităţii ştiinţifice. De aceea, datori suntem să omagiem omul, ideile si faptele sale nepieritoare, la care s-au adapat mereu generaţii de români, în dorinţa lor de a-şi lumina mintea la flacăra veşnic vie a cărţilor. În acest context elevii Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, îndrumaţi de profesorii lor, şi cooronaţi de directorul colegiului prof. Virginel Iordache organizează o serie de activităţi aniversare:

•    Portret – Spiru Haret – triumful pedagogiei româneşti – activitate organizată de profesor Rodica Roşu, având ca obiective o mai bună cunoaştere a operei ştiinţifice, a activităţii profesionale a marelui om, personalitate de referinţă a sec. al XIX-lea şi formarea la elevi a unei atitudini pozitive faţă de valorile naţionale;

•    Spiru Haret şi modernizarea învăţământului românesc – dezbatere organizată de profesor Maria Atănăsoae, cu elevii clasei a XI-a E;

•    Dimensiuni creative ale învăţământului românesc – Simpozion interjudeţean organizat de Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, cu implicarea d-nei profesor Daniela Rotaru, coordonator de proiecte şi programe europene. Activitatea îşi propune dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor, încurajarea cadrelor didactice pentru a face demersurile obţinerii unor proiecte cu finanţare europeană, creşterea calităţii şi dimensiunii europene în formarea personalului didactic, intensificarea relaţiilor de colaborare între cadrele didactice şi promovarea imaginii şcolii la nivel naţional.

Simpozionul se desfăşoară pe două secţiuni:

1.    Importanţa proiectelor europene în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (exemple de bune practici, referate, prezentări în Power-Point);

2.    Experienţe europene – concurs de creaţii literare tip reportaj, eseu, note de călătorie, experienţe ale elevilor în cadrul vizitelor de proiect.

•    Deschideri spre noi orizonturi … – invitat Cătălin Stărică, profesor  la Institutul Naţional de Statistică – Universitatea din Neuchâtel, Elveţia, absolvent al Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret”, Suceava, fost elev al profesorului Călin Oanea, care i-a adresat această invitaţie;

•    Contribuţiile lui Spiru Haret la modernizarea statului român – prezentare de proiecte realizate de elevii clasei a X-a G, această activitate fiind coordonată de profesor Atomei Florentina;

•    Personalitatea lui Spiru Haret – concurs cu participarea elevilor din clasele a X-a B şi a X-a C, activitate condusă de profesorii Gabriela Freitag Gabriela şi Corina Mocanu;

•    Personalitatea lui Spiru Haret – sesiune de referate realizate de elevii din  clasa a   XI-a C, sub îndrumarea profesorilor Mihaela Ildegez şi Maria Cojocariu;

•    Ştii mai multe, eşti mai bun! – concurs de cultură  generală, coordonat de profesorii maria Guz, Mariana Samoilă, Monica Jelea, Magdalena Iacoban şi Dana Dolgu-Ursuleanu. Concursul este unul crossdisciplinar şi cuprinde itemi din domenii de cunoaştere diverse (literatură, artă şi ştiinţă). Vizează valorificarea şi îmbogăţirea universului cultural al elevilor, corespunzând dorinţei acestora de perfecţionare prin învăţare continuă. De asemenea, stimulează spiritul de competiţie, îmbunătăţirea imaginii de sine şi încrederea în propriile forţe;

•    Femeile române în cultura europeană – activitate coordonată de profesor Florea Svetlana, ce vizează familiarizarea elevilor cu valorile spirituale ale culturii naţionale, evidenţiind rolul acestora în spaţiul european interbelic;

•    Şcoala românească – trecut, prezent şi viitor
–    prezentări de referate în Power-Point realizate de elevii  clasei  a  X-a C  şi a X-a E, cu tema „Spiru Haret – părintele învăţământului modern românesc”, activitate condusă de profesor Gabriela Grigoraş şi Roxana Chitială şi vizeză aspecte ale evoluţiei şcolii româneşti;

–    dezbatere:  Licean la „Spiru Haret” vizând cunoaşterea  marelui  pedagog SPIRU HARET, evidenţierea rolului colegiului în evoluţia elevilor săi astfel încât prin cunoştinţele şi competenţele obţinute pe parcursul anilor de  liceu  să  aspire  la  un  viitor de  succes. Activitatea  este  organizată cu  elevii  clasei a X-a C şi a X-a E sub îndrumarea profesorilor Gabriela Grigoraş şi Chitială Roxana;

•   Erupţia solară – dezbaterea condusă de profesorii Ioradche Virginel şi Pintilie Ştefan urmăreşte informarea elevilor în legătură cu activitatea solară şi influenţa ei asupra atmosferei terestre, oamenilor, comunicaţiilor şi implicit asupra economiei;

•  Sportul în imagini – expoziţie de lucrări grafice realizate de elevii colegiului sub îndrumarea profesorilor Iulian Bejinariu, Brînduşa Vărăreanu, Loredana Chirilă şi Tiberiu Hîrceag.

Valentine’s Day – coordonatori, profesorii catedrei de limbi moderne – activitatea constă în prezentarea de referate despre rolul acestei sărbători în lumea anglo-saxonă, alături de organizarea unei expoziţii cu mesaje specifice acestei sărbători, poezii şi cântece de dragoste dedicate acestei zile.

Virginel Iordache, directorul Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava