Angajatii MApN isi pot cumpara locuintele de serviciu


Intră acum și în grupul de

Titularii contractelor de inchiriere, valabil incheiate, pot cumpara o singura data locuintele de serviciu, conform proiectului de lege.
Exceptie fac persoanele care au in proprietate in aceeasi localitate, ele sau sotul, sotia ori copiii aflati in intretinere, o locuinta proprietate personala care indeplineste conditiile minimale prevazute de Legea 114/1996 a locuintei. De asemenea, se excepteaza persoanele a caror activitate in Ministerul Apararii Nationale a incetat prin demisie sau din motive imputabile lor, in conditiile prevazute de lege.
Vanzarea se poate face catre titularii de contract de inchiriere cu plata integrala a valorii locuintei sau in rate. Avansul minim pentru vanzarea in rate este de 20% din valoarea locuintei stabilita la data vanzarii. Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintelor se vor esalona pe o perioada de maximum 20 de ani, cu o dobanda anuala de 8%. Vanzarea locuintelor de serviciu se efectueaza prin structuri proprii, abilitate prin ordin al ministrului apararii nationale. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate. In acest pret de vanzare se include si valoarea terenului/cotei parti de teren aferent locuintei. Totodata, pretul stabilit nu poate fi mai mic decat valoarea contabila a locuintei de serviciu. In situatia in care locuintele de serviciu nu sunt cumparate de chiriasi in termen de un an si au devenit disponibile ca urmare a eliberarii acestora, pot fi vandute prin licitatie publica. In ceea ce priveste locuintele cumparate in rate, nu pot fi instrainate prin acte intre vii pana la data achitarii integrale a pretului. Tot pana la aceasta data, locuintele respective nu pot fi restructurate si nu li se poate schimba destinatia. MApN constituie o ipoteca asupra locuintei, fiind scutit de taxa de timbru. In cazul in care ratele lunare nu sunt achitate la termenele stabilite, cumparatorul va plati o penalitate de 15% pe an din cuantumul acestor rate. In caz de neplata a 6 rate scadente de catre cumparatorul locuintei, unitatea vanzatoare va putea cere executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului, in conditii legii. Sumele incasate din vanzarea locuintelor de serviciu se fac venit la bugetul de stat.
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, MApN va emite norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia. Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de