LIVE, ora 11.00: Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Suceava

Pe ordinea de zi:

 

 • Prezentarea spre aprobare a Proceselor – verbale ale ședințelor Consiliului Judeţean Suceava din data de 29 ianuarie 2014 și din data de 17 februarie 2014.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a învățământului special din județul Suceava, pentru anul școlar 2014-2015.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a funcțiilor publice, a organigramei  și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural „Bucovina”.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea raportului de serviciu al domnului Silviu Bogdan Pricop, director executiv adjunct al Camerei Agricole Județene Suceava, prin încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Camerei Agricole Județene Suceava.
 • Proiect de hotărâre  privind numirea domnului Haralampie Duțu, în funcția publică de conducere de director executiv la Camera Agricolă Județeană Suceava, ca urmare a susținerii și promovării concursului de recrutare.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Suceava.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2014 din bugetul propriu al județului Suceava, pentru activități nonprofit de interes județean.
 • Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a patrimoniului deținut de Societatea Comercială „Centrul Economic Bucovina” S.A. Suceava.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire privind concesionarea imobilului proprietate publică a Judeţului Suceava, situat în municipiul Suceava, strada Petru Rareş nr. 54.