ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 3.04.2014, ora 10, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:

–         1 post pădurar O.s. Breaza

–         1 post pădurar pe durată determinată O.s. Dolhasca

–         1 post fasonator mecanic O.s. Putna

–         3 posturi îngrijitor cabaline Herghelia Rădăuţi

Condiţii de participare pentru  posturile de pădurar:

–         absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;

–         grad profesional minim: pădurar debutant.

Condiţii de participare pentru posturile  de muncitori:

–         şcoală profesională sau curs de calificare.

Concursul se va desfăşura la sediul direcţiei silvice pentru posturile de pădurar şi la sediul O.s. Putna pentru postul de fasonator mecanic. Pentru posturile de îngrijitor cabaline, concursul se va desfăşura la sediul Hergheliei Rădăuţi.

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.10 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.239/2013 şi va consta în probă scrisă şi interviu pentru posturile de pădurar şi probă practică pentru posturile de muncitori.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de          31.03.2014, ora 16.30, depunând următoarele documente:

  1. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
  2. curriculum vitae (model european);
  3. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
  4. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  5. certificat de cazier judiciar;
  6. buletin (carte) de identitate (copie);
  7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă;
  8. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane –  Direcţia Silvică Suceava.

 

 

 

loading...