Obiective din Muzeul Satului Bucovinean vor fi restaurate si conservate printr-un proiect cu finantare norvegiana

Aleşii judeţeni suceveni au aprobat, vineri, un proiect cu finanţare norvegiană de 1,7 milioane de euro şi a cheltuielilor conexe pentru reamenajarea Muzeului Satului Bucovinean şi restaurarea şi conservarea unor obiective care nu au fost încă inculse în circuitul de vizitare.

 Potrivit expunerii de motive, proiectul urmează să fie finanţat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, iar alături de Muzeul Bucovinei, partener al proiectului este VestTelemarkMuseum din Norvegia. Prin acest proiect se protejează şi restaurează obiective de patrimoniu cultural în vederea valorificării arhitecturii tradiţionale din Bucovina şi includerea acestora în circuitul turistic.

muzeul satului

Muzeul Satului Bucovinean, care face parte din Muzeul Bucovinei, este singurul muzeu în aer liber din această parte a ţării, se întinde pe o suprafaţă de 6 hectare, în apropierea Cetăţii de Scaun a Sucevei, şi are 55 de construcţii, din care 32 de construcţii, între care case de locuit, anexe gospodăreşti, instalaţii tehnice populare, în spaţiul vizitabil de pe o suprafaţa de 1,7 hectare. Acestora, prin proiect li se vor adăuga alte două noi construcţii.

În actualul spaţiu nevizitabil, întins pe 4,3 ha, sunt alte 21 de construcţii care necesită lucrări de conservare şi restaurare pentru a putea fi incluse în circuitul vizitabil.

 Prin proiectul adoptat de CJ Suceava, ce se va derula pe o perioadă de un an şi jumătate, urmează să fie restaurate şi conservate clădirile din lemn, se va construi un pavilion muzeal expoziţional, se va construi un drum interior care să străbată muzeul, se vor amenaje alei de vizitare şi lucrări de delimitare şi împrejmuire.

Totodată, vor fi realizate amenajări peisagistice pentru evidenţierea obiectivelor din cadrul muzeului, fiind reconstruit cadrul natural al zonei din care provin respectivele construcţii.

Proiectul va fi depus în cadrul programului conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

 Valoarea totală a programului este de 16.47 milioane de euro din care 14 milioane de euro reprezintă contribuţia financiară acordată prin Mecanismul Financiar SEE şi restul este cofinanţarea asigurată de la bugetul național, partener al programului fiind Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural.