Elevii Colegiului “Vasile Lovinescu” Falticeni, implicati intr-o ampla actiune ecologica

Într-o lume în care resursele naturale se diminuează, avem nevoie generaţii capabile să rezolve problemele de mediu. Credem că educaţia de succes pentru viitor va fi una ecologică, de cooperare şi dezvoltare a spiritului civic.

Patrula ECO DESIRE face parte din programul naţional Patrula ECO, coordonat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie Bucureşti, membru cu drepturi depline în cadrul Fundaţiei de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE), organizaţie non-guvernamentală şi non-profit, cu sediul operaţional în Danemarca.

Suntem o echipă de voluntari care doreşte să atragă atentia asupra problemelor de mediu propunând soluţii pentru schimbarea în bine a mediului înconjurător. Creată cu un an în urmă, pornind la drum cu paşi mici dar siguri, elevii colegiului s-au remarcat la nivel naţional prin activităţile derulate, obţinând premii şi distincţii. S-a dorit sporirea numărului membrilor echipei astfel că celor 50 de voluntari activi ai patrulei li s-au alăturat alţi elevi dornici de a pune în aplicare cunoştinţele teoretice şi a-şi dezvolata atitudini pozitive fată de mediul înconjurător; suntem acum 400 de voluntari implicati în acţiuni ecologice. O impune şi tradiţia specificului colegiului – protecţia mediului.

Acţiunile nu ar fi avut succesul şi impactul dorit dacă elevii patrulei coordonaţi de profesorii Gabriela Budeanu, Şandru Claudia şi Mironescu Alina, nu ar fi avut sprijiinul domnului director profesor Gabriel Matei, care a încurajat fiecare pas al nostru, fiecare acţiune interprinsă. Şi nu trebuie uitat faptul că prin intermediul doamnei Hortensia Dascălu, reprezentantă a Asociaţiei Părinţilor ,,Generaţii pentru Generaţii’’ a Colegiului ,,Vasile Lovinescu’’ Fălticeni am avut sprijinul material necasar derulării proiectului.

Dezvoltăm parteneriate cu instituţiile interesate, considerând că dialogul şi cooperarea sunt cele mai bune metode de rezolvare a dificultăţilor, motiv pentru care am acordat o importanţă deosebită partenerilor care au asigurat succesul activităţilor noastre. Ca atare am derulat pe mai departe legătura creată între elevii noştri şi Poliţia municipiului Fălticeni prin intermediul domnului comandant Nichitoi Ioan, om deschis cooperării şi implicării în acţiuni menite să dezvolte raporturi pozitive pentru ambele tabere.

Luna Pădurii a fost marcată ca activitate de educaţie pentru mediu de elevii Colegiului ,,Vasile Lovinescu’’ Fălticeni, membri ai Proiectului National ECO DESIRE prin campania de plantare desfăşurată la Ocolul Silvic Râşca, Fălticeni. Elevii, însoţiţi de ofiţeri de poliţie şi jandarmi pentru a asigura paza şi protecţia, de profesorii voluntari şi parteneri ai proiectului, profesorii Gabriel Matei, Melniciuc Antoneta, Faină Gabriela, Spoială Loredana, Grămadă Elena, coordonati de profesor Gabriela Budeanu, au deschis calea activităţii aşa cum fac de fiecare dată cu voie bună şi dorinţă de afirmare. Şi vremea a ţinut cu noi. Am avut parte de o zi însorită prielnică unei drumeţii.

Prin intermediul domnului Nichitoi Ioan, eleviilor li s-a înlesnit derularea activităţii prevăzută în calendarul proiectului, beneficiind de transport şi înlesnirea legăturii cu Ocolul Silvic Râşca.

Activitatea de plantare a avut întregul sprijin al inginerilor pădurari, aceştia fiind atenţi la fiecare detaliu, asigurându-se de faptul că fiecare elev a înţeles importanţa acţiunii, scopul şi necesitatea acesteia. Li s-a explicat elevilor ce înseamnă să plantezi un copac, cum trebuie făcut acest lucru, cum trebuie verificat dacă s-a plantat corect un puiet, care sunt urmările unei plantări incorecte. Inginerii specialişti au realizat o scurtă intruire privind normele de proecţia muncii şi s-a iniţiat activitatea prin munca pe echipe, desfăşurată sub forma unei întreceri: cei mai mulţi puieti plantaţi şi cea mai bună plantare. Având acest imbold, cei 50 de elevi ai colegiului, reprezentanţi ai proiectului s-au întrecut în a-şi arăta măiestria şi priceperea. Au fost plantaţi 1.300 de puieţi de brad şi molid pe raza cantonului Ocolului Silvic Râşca.

Activitatea se înscrie în calendarul proiectului ca fiind destinată Lunii Pădurii şi s-a desfăşurat în data de 27 martie 2014.

Mulţimim pentru sprijinul acordat de instiţiţiile partenere care au înteles importanţa unor astfel de proiecte şi sperăm ca acţiunile să nu se oprească aici.

Calitatea mediului reprezintǎ un parteneriat între şcoală şi comunitatea locală, pentru atingerea obiectivelor comune de mediu şi dezvoltarea conştiinţei sociale şi ecologice a cetăţenilor, în scopul creării unei societăţi mai durabile.

Prof. Gabriela Budeanu, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni