Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava are un nou master acreditat de ARACIS!

Foto_Universitate

În cadrul admiterii din acest an, oferta Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) se va îmbogăți cu un nou program de master – Rețele de Comunicații și Calculatoare (RCC) – înființat în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și aprobat săptâmâna trecută de Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), informează într-un comunicat de presă, reprezentanţii instituţei de învăţământ superior.

Potrivit sursei citate, programul de masterat Rețele de Comunicații și Calculatoare urmărește să completeze cele trei cicluri de studiu (licență-master-doctorat) în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava fiind deschis totodată către un cerc mai larg de absolvenţi de învăţământ superior, de la informaticieni și ingineri din domeniul calculatoare, electric, mecatronic până la economişti cu formaţie de informatică economică şi statistică economică.

Referitor la perspectivele absolvenților programului, trebuie remarcat faptul că, la momentul actual, există o cerere de specialişti în domeniu în continuă creştere, studii recente efectuate de CISCO și International Data Group estimând o lipsă de aproximativ jumătate de milion de ingineri cu cunoștințe și abilități avansate în domeniu la nivel european și de aproximativ zece mii la nivelul României. Nevoia pieței de muncă în domeniu este cu atât mai ridicată în România cu cât procentul sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor în totalul angajaților din România este cel mai mic din Uniunea Europeană, fiind de cinci ori mai mic decât media UE. Totodată, dimensiunea și dinamica pieței naționale către care se îndreaptă competențele absolvenților RCC sunt ilustrate de numărul imens de utilizatori de servicii de telefonie mobilă din România (peste 25 de milioane) şi de conexiuni de acces la internet (peste 13 milioane), conform datelor prezentate în raportul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

image001

În document se arată că, domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii al USV s-a situat pe locul 4 pe plan național între cele 19 universități românești cu acest profil în cadrul exercițiului de ierarhizare și pe locul 2 conform evaluării efectuate în cadrul proiectului european Doctoratul în Școli de Excelență. Prin tematică abordată și obiectivele propuse, programul de studii universitare de masterat RCC este compatibil cu programe asemănătoare ale unor universităţi de prestigiu din ţări ale Uniunii Europene, cum ar fi, Computer and Communication Networks Engineering de la Universitatea Politehnică din Torino (Italia) şi Computer and Communication Networks de la Universitatea Tehnică – Paris Sud (Franţa).

image002

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa coordonatorului programului prof. univ. dr. Mihai Dimian (dimian@usm.ro) sau Secretariatului Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (secretariat@eed.usv.ro sau telefon 0230/524.801).