Educaţia, câmp tactic pentru serviciile de informaţii: tinerii români din Basarabia, umiliţi de Ministerul Educaţiei şi consideraţi spioni ruşi


Intră acum și în grupul de

Liga Studenților (LS IAŞI) a participat marţi, 25 aprilie a.c. la şedința Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor din Camera Deputaţilor, pentru a susţine amendamentele propuse de studenţi la metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni începând cu anul universitar 2017-2018, elaborată de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). În urma dezbaterilor purtate, Liga Studenților îşi menține aceeaşi poziție fermă: Actuala guvernare îi descurajează pe tinerii etnici români din afara granițelor să vină la studii în România şi să se considere români! Reprezenanţii Ministerului Educaţiei Naţionale au respins amendamentele Ligii Studenţilor şi refuză să mai colaboreze pe acest subiect.

 

În cadrul şedinței au participat deputații reuniți în Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor şi reprezentantul Ministerului Educaţiei Naţionale, Gabriel Liviu Ispas, secretar de stat, invitat pentru a răspunde interpelărilor formulate de mai mulţi parlamentari în problema proiectului de metodologie aflat în discuţie. Niciun reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) nu a fost prezent.

 

Printre modificarile propuse şi susţinute Guvern pentru noua metodologie de admitere la studii noii forme de metodologie pentru anul universitar 2017-2018 se numără:

– îngreunarea procedurii de admitere, prin desfiinţarea Comisiilor mixte MEN-MAE prin intermediul cărora tinerii etnici români din afara graniţelor se adresau misiunilor diplomatice române pentru admitere, scutind astfel multe drumuri în ţară pe care majoritatea nu şi le pot permite (salariul mediu în Republica Moldova este de 150 euro); datorită acestei modificări numărul de tineri care vor veni la studii în ţară se va diminua în mod drastic;

– restrictionarea abuzivă a accesului tinerilor etnici români din afara granițelor la bursele de performanță, de studiu şi merit oferite de către universități, nefiind deloc stimulată performanţa academică în rândul acestora;

– pierderea finanţării şi obligarea lor la plata taxelor de şcolarizare în cazul obţinerii domiciliului stabil în România, descurajându-i astfel să se repatrieze şi să îşi redobândească cetăţenia română.

 

„Amendamentele noastre la metodologie au menirea de a încuraja în mod real tinerii etnici români să îşi redobandesca cetatenia română şi să îşi asume identitatea națională românească şi loialitatea faţă de Statul Român. Din păcate, reprezentanții Ministerului Educaţiei Naţionale suferă de autosuficienţă şi nu doresc să dea curs solicitărilor tinerilor basarabeni. Ni s-a reconfirmat faptul că nu se doreşte ca vocea studenților să fie auzită şi că actuala guvernare doar mimează o politică de deschidere față de propunerile organizațiilor studențeşti.” a declarat Valeria Pîrlea, responsabil studenţi basarabeni în cadrul Ligii Studenţilor.

 

 

Desfiinţarea comisiilor mixte şi îngreunarea admiterii este secret de stat: „Nu aveţi acces la aceste informaţii”

 

Gabriel Liviu Ispas, secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, a afirmat faptul că motivul îngreunării procedurii de admitere şi al desfiinţării Comisiilor mixte MEN-MAE reprezintă secret de stat, iar atât parlamentarii prezenţi cât şi reprezentanţii Ligii Studenţilor nu au acces la aceste informaţii, în lipsa unui certificat ORNISS.

 

Ministerul Educaţiei Naţionale, promite, în schimb, că fiecare universitate românească va deschide un fel de reprezentanţă în Republica Moldova, prin care absolvenţii de liceu din Basarabia vor putea să îşi depună dosarele, însă refuză să creeze această obligaţie legală prin introducerea ei în metodologie sau prin indicarea unei surse de finanţare, totul rămânând o promisiune deşartă, menită să încheie discuţiile: „Noi (ministerul) vrem, universităţile dacă nu o să meargă în Republica Moldova nu mai este treaba noastră!” se spală pe mâini Gabriel Ispas.

 

„Din păcate, participarea în cadrul acestei şedinţe ne-a lăsat un gust amar, atât din cauza respingerii vehemente de catre reprezentantul Ministerului Educaţiei a amendamentelor propuse de studenţi, cât şi din cauza faptului că deputaţii PSD şi ALDE prezenţi au venit complet nepregatiţi pentru aceasta sedinţă, tratând cu ignoranţă subiectul aflat pe ordinea de zi, fără să încerce măcar să arunce o privire în afara directivelor venite pe linie de partid. Degeaba am scos sârma ghimpată de pe Prut dacă am instalat-o în instituţiie noastre!a declarat Brînduşa Lungu, responsabil relaţii publice în cadrul Ligii Studenţilor.

 

În cadrul discuţiilor purtate de reprezentanţii MEN cu cei ai Ligii Studenţilor s-a insinuat ideea că numărul tinerilor basarabeni care vin în ţară trebuie redus, pentru că dintre ei serviciile de informaţii ruseşti racolează agenţi şi că România trebuie să renunţe la politica ei de deschidere faţă de Basarabia (în urma alegerii lui Igor Donon ca preşedinte) şi că nu merită efortul de consolidare a flancului estic al NATO şi al Uniunii Europene prin susţinerea identităţii naţionale româneşti în Basarabia.

 

Liga Studenţilor condamnă ferm aceste idei anti-naţionale care periclitează de fapt securitatea ţării noastre şi atrage atenţia totodată asupra faptului ca o parte din elita politică de la Bucureşti este prelucrată informativ de către agenţii de influenţă ai Rusiei.

 

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) tace mâlc!

 

Din informaţiile pe care le deţinem, MAE nu mai susţine funcţionarea comisiilor mixte de admitere MEN-MAE, din comoditate, întrucât trebuia să îşi pună la dispoziţie personalul din misiunile diplomatice.

 

Deşi MEN şi Ministerul (vechiul Departament) pentru Românii de Pretutindeni trebuie să emită alături de Ministerul Educaţiei ordinul de ministru comun prin care să fie aprobată metodologia de şcolarizare pentru românii de pretutindeni, aceste două ministere nu s-au pronunţat până acum public pe acest subiect.

 

 

 

Victime ale războiului informaţional: Guvernul menţine segregarea tinerilor basarabeni şi ambiguitatea identităţii lor

 

În cadrul războiului informaţional dus de Rusia împotriva României o componentă de bază este reprezentată de crearea „națiunii civice molovenești” în Basarabia după finele Primului Război Mondial şi alimentarea ideii că moldovenii ar fi un popor de sine stătător, vorbitor de limbă „moldovenească”, care ar fi fost agresat de-a lungul istoriei de către români care ar ocupa în mod nelegitim Moldova dintre Carpaţi şi Prut, împiedicând formarea „Moldovei Mari”.

 

Statul Român nu are absolut nicio strategie de consolidare a identităţii naţionale a românilor din Basarabia, lăsându-i pradă propagandei ruse, iar iniţiativele societăţii civile în această direcţie sunt de obicei criticate pe motiv că „supără Rusia”.

 

În universităţi, în general, tinerii etnici români din afara graniţelor şi în special basarabenii nu sunt consideraţi a fi români, ci „moldoveni” sau „străini de origine română”, fiind supuşi unei discriminări constante când vine vorba de burse, locuri în cămine, tabere sau alte facilităţi studenţeşti. De exemplu, de multe ori ei sunt ignoraţi în procesul de cazare de administratorii facultăţilor sau ai complexelor studenţeşti, iar în cazul burselor ei nu au acces la bursele de performanţă, de merit şi de studiu, indiferent de rezultate, nefiindu-le astfel stimulată performanţa academică.

 

Tocmai de aceea, Liga Studenților se luptă pentru a combate segregarea dirijată și aceste forme de discriminare care îi afectează pe tinerii români din Basarabia.

 

 

Român în Europa, basarabean în România, moldovean la Chişinău. Unele organizații de basarabeni sunt focare de moldovenism

 

În general, tinerii basarabeni sunt îndemnaţi de conducerile universităților să facă parte doar din organizaţiile de basarabeni şi să nu se pronunţe în favoarea Unirii Republicii Moldova cu România pentru că ar însemna că „fac politică în Universitate”. În schimb, nimeni nu se opune dacă aceștia fac propagandă în România pentru partidele politice de la Chișinău.

Este o excepție în rândul organizațiilor de basarabeni din România ca un președinte sau conducerea organizației să își asume deschis identitatea românească și idealul recuperării istorice şi juridice a populaţiei şi teritoriului dintre Prut şi Nistru. În general, aceştia ajung să sunţină ideea statalităţii moldoveneşti, iar o parte dintre ei se află sub influenţa politicii anti-româneşti dusă de partidele şi mafia politică din Republica Moldova.

 

Prin această segregare dirijată, se urmărește ca tinerii basarabeni să fie izolați cât mai mult, astfel încât să nu se simtă români, asumându-și în lipsa acestei identități româneşti nerecunoscute, identitatea moldovenească. Astfel, din ignoranță, incultură și autosuficiență, universitățile și autoritățile centrale ajung să facă jocul Rusiei în România.

 

În momentul de faţă, dacă aceşti tineri se repatriază şi îşi redobândesc cetăţenia română cu domiciliu în România, ei pierd finanţarea studiilor iar universităţile îi obligă să plătească taxele de şcolarizare pentru anul în curs, ceea ce pentru majoritatea covârşitoare ar fi imposibil din punct de vedere financiar.

Din acest motiv, tinerii basarabeni sunt îndemnaţi să se considere români doar în Uniunea Europeană, având paşaport românesc (cetăţenie cu domiciliu în afara graniţelor) care le asigură accesul la piaţa forţei de muncă, însă nu sunt îndemnaţi să se simtă români acasă, în România, având obligaţii legale şi fiscale mai mari prin asumarea domiciliului în ţară şi obţinerea buletinului românesc.

 

 

 

Educaţia, câmp tactic pentru serviciile de informaţii

 

Nu este exclus ca dintre aceşti tineri basarabeni serviciile ruseşti să recruteze agenţi, cunscut fiind faptul că serviciile de informaţii externe ale tuturor statelor recrutează propriii studenţi sau studenţii altor state care merg la studii în străinătate, având mobilitate crescută şi disponibilitate spre a colabora, pe fondul lipsurilor financiare cu care se confruntă studenţii şi al nemulţumirii faţă de propriul stat din care au plecat.

 

Însă, puterea de influenţă a unor astfel de agenţi de influenţă a Rusiei ar deveni nesemnificativă şi chiar vădită opiniei publice dacă Statul Român ar susţine real identitatea românească în Basarabia şi dacă instituţiile noastre nu i-ar mai discrimina şi descuraja pe tinerii basarabeni.

Pentru a limita numărul de posibili agenţi dintr-un grup determinat, nicidecum nu reduci numeric grupul respectiv (în acest caz prin limitarea accesului tinerilor basarabeni la studii în România), ci aplici o hârtie de turnesol: consolidarea identităţii româneşti.

 

„Socialiştii de la Bucureşti susţin colaborarea cu socialiştii lui Igor Dodon din Republica Moldova, fapt pe care noi îl considerăm un act de trădare naţională care ameninţă securitatea şi viitorul României în regiune, îndeplinindu-se practic planurile lui Putin. Asta se întâmplă când laşi securitatea ţării pe mâna unor specialişti de carton şi a unor generali în izmene! Statul Român trebuie să îşi asume o politică clară de consolidare a identităţii naţionale române în Basarabia şi în diaspora şi de respingere a propagandei moldoveniste, care să întărească capacitatea noastră de apărare în faţa războiului informaţional pe care Rusia îl duce împotriva noastră şi să consolideze flancul estic al NATO şi al Uniunii Europene. Avem nevoie de o revigorare a conştiinţei naţionale, care să ne întărească încrederea în destinele Neamului Românesc şi în instituţiile noastre politice. Iar susţinerea tinerilor etnici români din afara graniţelor şi, mai ales, a tinerilor basarabeni, este un prim pas spre acest deziderat!” a declarat Silvian-Emanuel Man, preşedintele Ligii Studenţilor.

 


Intră acum și în grupul de