Oportunitatea de continuare a studiilor în ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

Oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018 a Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava este variată și foarte atractivă pentru absolvenții învățământului gimnazial.

Noutatea o constituie organizarea învățământului DUAL. Conform Ordonanței de urgență nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, învățământul dual este introdus ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, iar prin Ordinul 3554/2017 este aprobată Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual.

Noua formă de învățământ are următoarele caracteristici:

 • este organizată la inițiativa operatorilor economici interesați;
 • este organizată pe baza unui contract de parteneriat încheiat între școală, agent economic și primărie;
 • beneficiarii vor încheia contracte individuale de pregătire practică cu operatorul economic;
 • operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
 • operatorii economici sunt implicați în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

La finalizarea celor 3 ani de studii, elevii absolvenți ai învățământului dual dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3 conform Cadrului național al calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass și pot beneficia de oportunitatea de a fi angajați la operatorul economic care i-a format.

Elevii care se vor înscrie la învățământul dual la Colegiul Tehnic „Petru Mușat”  Suceava vor beneficia de o formare profesională la cele mai înalte standarde de calitate pe durata celor 3 ani de pregătire realizată în  parteneriat cu AMBRO SA.

AMBRO SA, membră a Grupului Rossmann, este cel mai important producător de hârtie și ambalaje din carton ondulat din România. Compania numără în prezent peste 600 de angajați, care produc cu pasiune hârtie și ambalaje de calitate pentru clienți din România și Europa.

În parteneriat cu Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, Ambro SA pune la dispoziția elevilor interesați un număr de 25 locuri pentru calificarea Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei. Elevii înscriși la clasa Ambro vor beneficia de:

 • Burse de studiu 400 lei lunar (200 lei/lună, acordate de AMBRO SA și 200 lei/lună, acordate de stat);

 • Echipament de lucru și de protecție gratuit;

 • Examinări de medicina muncii și analize medicale gratuite;

 • Cursuri de formare profesională inițială și continuă;

 • Mediu de lucru plăcut și transfer de know-how în domeniu de la cei mai buni specialiști;

 • Condiții de practică moderne și acces la metode și utilaje performante;

 • Implicarea în activități de responsabilitate socială;

 • Un loc de muncă sigur, într-un cadru legal, la finalizarea studiilor.

Oferta Colegiului  Tehnic „Petru Mușat” Suceava mai include formare profesională prin liceu tehnologic: tehnician proiectant CAD (28 locuri), tehnician în turism intensiv limbă engleză (28 locuri), tehnician hidrometeorolog (28 locuri) și prin școala profesională: tinichigiu vopsitor-auto (14 locuri), tâmplar universal (14 locuri), sculptor intarsier (14 locuri), legător (14 locuri), bucătar (14 locuri), ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (14 locuri), frizer-coafor- manichiurist-pedichiurist (14 locuri), comerciant-vânzător (14 locuri).

De asemenea, Colegiul Tehnic „Petru Mușat” oferă pentru absolvenții de liceu un număr de 28 de locuri pentru agent turism-ghid prin școală postliceală.

 

Informații suplimentare:

Colegiul Tehnic “PETRU MUȘAT” Suceava, str. Calea Unirii nr. 15,

Persoană de contact – prof. Maria TEODOREANU, tel. 0722706453,

e-mail: teodoreanum@yahoo.com