Liceenii români sunt invitați să candideze la programul Camp Kennedy 2017 inițiat de American Councils for International Education

Ambasada Statelor Unite în România, alături de American Councils for International

Education invită liceenii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani să candideze la Şcoala

de Vară pentru Educație Civică, Participare Activă și Leadership, denumită „Camp

Kennedy”, ce va avea loc la București în perioada 8-14 august.

Acest program îşi propune să ofere liceenilor din România, pasionaţi de implicare

civică, oportunitatea de a învăţa cum funcţionează statul român, care este rolul

cetăţeanului într-o societate democratică şi cum pot ei să se implice activ, aducând

schimbări pozitive în comunităţile din care provin. Participarea în cadrul primei

ediţii a programului Camp Kennedy în România este gratuită, cei 25 de participanți

ce urmează a fi selectați având asigurate integral facilităţile de cazare,

transport, materiale și sesiunile educative cu traineri și invitați de prestigiu.

Camp Kennedy este dedicată liceenilor vizionari, creativi, implicați şi urmărește

dezvoltarea leadershipului civic și a cetățeniei active în rândul participanților.

Liceenii participanți vor avea parte de activităţi diverse, de tip team building,

dezbateri, workshopuri şi sesiuni de informare sau vizite în instituţii publice de

interes pentru tematica programului.  La finalul Școlii de Vară, participanții vor

fi mentorați în vederea implementării unor proiecte locale, în comunitățile sau

liceele din care provin. Cele mai creative și de impact proiecte vor fi ulterior

premiate și apreciate public.

 

Camp Kennedy îşi propune să omagieze, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la

naşterea sa, președitele american căreia îi poartă numele, John F. Kennedy şi să

încurajeze tinerii în a cunoaşte şi aplica principiile unuia dintre cei mai iubiţi

preşedinti din istoria Statelor Unite ale Americii.

 

 

Criterii de eligibilitate:

 

Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc următoarele condiții

cumulative:

 

  • au cetățenie română;

 

  • sunt, la momentul înscrierii, elevi de liceu în licee de orice profil, din

mediul rural și urban;

 

  • au minim 16 ani și maxim 18 ani împliniți în momentul începerii programului

(8 august 2017);

 

  • au cel puțin un nivel mediu de cunoştinţe de limba engleză;

 

  • sunt creativi, implicați civic și cu rezultate școlare și

extrașcolare bune;

 

  • demonstrează interes față de tematica programului;

 

  • sunt dispuși să organizeze minim un proiect civic local, în perioada 15

august- 15 octombrie 2017;

Cei interesați pot aplica online până pe data de 20 iunie, completând aplicația

disponibilă aici: http://americancouncils.ro/programe/camp-kennedy/apply-here/ .

Ulterior evaluării aplicațiilor online, un număr limitat de candidați vor fi

invitați să susțină și un interviu online, în limba engleză.

Informații complete despre program sunt disponibile pe site-ul

www.americancouncils.ro<http://www.americancouncils.ro>