Uniunea Sindicatelor „Pro Educația” Suceava: Miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Liviu Marian Pop au garantat angajamentul lor cu funcțiile deținute !


Intră acum și în grupul de

Urmare a solicitărilor făcute de Federația Sindicatelor din Educație ,,Spiru Haret,, ( conform Adresei nr. 781/16.08.2017, atașate) ,, – federație la care suntem afiliați – în data de 22 august 2017 a avut loc o primă întâlnire între reprezentanții Guvernului României și reprezentanții celor două federații reprezentative din învățământ – FSE,,Spiru Haret,, și FSLI. În data de 28 august 2017 a avut loc a doua rundă de negocieri.

      În spiritul transparenței, pentru a fi transmise în mod real rezultatele negocierilor în teritoriu, FSE ,,Spiru Haret,, a convocat Consiliul liderilor sindicatelor județene afiliate la această federație pentru data de 31 august 2017. La întâlnire au fost invitați MMJS – d-na Lia Olguța Vasilescu, reprezentantul Ministerului Educației – dl. Liviu Marian Pop, Ministrul Finanțelor – dl. Ionuț Mișa și președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României – dl. Alexandru Cumpănașu.

Coaliția Națională pentru Modernizarea României cuprinde cca. 60 asociații reprezentând cca. 4 milioane persoane.

Coaliția Națională pentru Modernizarea României este  asociația  care a mediat negocierile dintre reprezentanții Guvernului României și reprezentanții celor două federații reprezentative din învățământ – FSE,,Spiru Haret,, și FSLI, desfășurate în data de 22 august 2017 și în data de 28 august 2017.

La  Colegiul liderilor din data de 31 august2017 au fost prezenți  toți liderii sindicatelor județene afiliate la FSE,,Spiru Haret,,, d-na Lia OlguțaVasilescu – împreună cu șeful de cabinet, dl. Liviu Marian Pop și dl. Alexandru Cumpănașu; a lipsit Ministrul Finanțelor – dl. Ionuț Mișa. Întâlnirea s-a desfășurat între orele 10,00 – 14,00.

Va prezentăm în cele ce urmează punctele de vedere ale invitaților, inclusiv răspunsurile la întrebările adresate:

Dl. Alexandru Cumpănașu :

reprezentanții celor două federații sindicale au propus pe ordinea de zi a negocierilor din 22 august, finalizate în 28 august, patru  puncte pe ordinea de zi: 1. Aplicarea Legii 153/2017 – legea salarizării; 2. Neacordarea voucherelor de vacanță; 3. Neplata sumelor datorate din sentințele judecătorești; 4. Regulamentul de stabilire a locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă ,precum și condițiile de acordare a acestora pentru personalul din învățământ;

–  a fost  ,,dezamăgit, neplăcut surprins  de rolul duplicitar jucat de reprezentanții FSLI care, în prima rundă de negocieri nu și-au exprimat un punct de vedere,, –  iar după a doua rundă de negociere s-au erijat în organizatori ai negocierilor și au ieșit în fața presei exprimând un alt punct de vedere  decât cel din cadrul negocierilor și decât cel comun, convenit cu președintele Coaliției și cu ceilalți participanți; convenția  era ca liderul coaliției, mediator al negocierilor, să exprime punctul de vedere comun ca rezultat al negocierilor; abordarea neunitară în Coaliție din partea FSLI va stabili noi reguli, iar cei care nu le vor respecta vor fi excluși din aceasta;

– guvernanții au făcut foarte multe promisiuni care au condus la multe așteptări din partea angajaților din România, iar faptul că nu le explică/aplică îndeajuns conduce la pierderea credibilității acestora;

– Premierul a promis că, în măsura în care vor fi fonduri suficiente și are încredere că vor fi, coaliția de la guvernare va aplica întregul plan de guvernare asumat.

 

D-na Lia Olguța Vasilescu

 A recunoscut că nu au fost destul de expliciți, că nu au explicat detaliat modul de aplicare a Legii 153/2017 – legea salarizării și a făcut următoarele precizări:

– creșterea salarială a început cu ianuarie 2017, acea mărire salarială de 15 % ( recunoscut de dânsa ca reală de cca 11 %);

– urmează o creștere salarială de 25 % la salariul brut în ianuarie 2018 ( recunoscut de dânsa ca fiind reală în net de cca. 4 % ); motivația acesteia este prin mutarea contribuțiilor la bugetul de stat de la angajator la angajat;

– creștere salarială de 20 % începând cu martie 2018, creștere care se face la măririle de cca. 15 % – net de care deja s-a beneficiat, astfel ajungându-se la o creștere netă de cca. 30 % începând cu martie 2018;

– din noiembrie/decembrie 2018 la creșterea salarială se vor adăuga voucherele de vacanță, în valoare de un salariu minim pe economie – acum 1450 lei/persoană – care se vor transforma în cash și indemnizația de hrană, în valoare de două salarii minime pe economie – acum 2900 lei; contravaloarea vocherelor de vacanță și a indemnizației de hrană va fi împărțită pe luni și adăugată/lunar ca și creștere salarială la venit; conform actualelor prevederi fiscale, indemnizația de hrană nu este purtătoare de contribuții la bugetul de stat; prin aceste adaosuri salariale va crește venitul net cu cca. 46 %;

– voucherele de vacanță pentru anul 2017 sunt deja tipărite, vor fi sub formă de voucher – NU cash, dar Ministerul Turismului încă nu este pregătit să le,,absoarbă,,; angajatorii trebuie să solicite ordonatorilor principali de credite cuprinderea în buget a vocherelor;

– la finalul anului 2022 se va ajunge la contravaloarea unui venit de 500 euro pentru debutant și cca. 1000 euro la o  vechimea de 25 ani, luând în calcul doar vechimea și dirigenția;

– au fost eliminate tranșele de vechime mai mari decât  ,,de peste 25 ani,, pentru a se ajunge la o salarizare maximă la ,,vechimea de peste 25ani,, și nu după o vechime de peste 40 ani; acest lucru este benefic pentru că vor crește contribuțiile la buget, inclusiv la pensii, ceea ce va contribui la o creștere a pensiei;

– personalul didactic nu se va pensiona anticipat cu 3 ani fără penalități !

– personalul didactic care dorește continuarea activității după îndeplinirea vârstei standard de pensionare o va putea face cu acordul angajatorului și cu prezentarea unui certificat ,,apt de muncă,, din toate punctele de vedere !

– Regulamentul pentru acordarea sporurilor este ,,pe traseu,, pentru avizare, în acest moment este la MMJS, apoi urmând a fi aprobat de Guvern;

– pensia netă nu va mai putea depăși valoarea netă a  ultimului salariu avut; un caz special fiind pensiile militarilor deoarece s-a considerat de-a lungul timpului că soldele acestora nu sunt purtătoare de contribuții pentru pensie; contribuția tuturor pentru pensie intra într-un ,, coș național de pensii,, de unde se alimentau toate pensiile, inclusiv ale militarilor;

– referitor la  opțiunea pentru doctorat sau echivalarea acestuia cu gradul didactic I: nicio lege nu acționează retroactiv – opțiunea este valabilă doar după 1 iulie 2017; cei care au beneficiat atât de doctorat cât și de echivalarea gradului didactic I pană la data de 1 iulie 2017 vor beneficia și în continuare;

– impozitul pe venitul global nu se poate aplica în acest moment datorită faptului că ANAF nu poate gestiona din cauza lipsei mijloacelor și a legislației;

 

 

 

Dl. Liviu Marian Pop

 

– Coaliția Națională pentru Modernizarea României ajută și Ministerul Educației, mai ales atunci când ,,unii miniștri nu se apleacă suficient pe anumite probleme,, !

– s-a transmis o solicitare către ISJ –uri pentru a fi trimis un raport ministerului în ceea ce privește necesarul de sume pentru plata sentințelor judecătorești – sentințe cu dobânzile și altele, necesar pentru aplicarea Legii 85;

– Dacă vor fi bani, la rectificarea din noiembrie e posibilă achitarea unor sentințe judecătorești, dacă nu vor fi sumele necesare, plata se va începe din 2018 !

– pentru plata sentințelor judecătorești referitoare la aplicarea Legii 221/2008 și 330/2009 mai sunt necesare – pentru cei care încă nu au achitat ultima tranșă de 35 % din sentințele respective( 15 județe – la Suceava nu e cazul)– cca 814 milioane lei – 750 milioane lei pentru învățământul preuniversitar și diferența pentru universitar;

– este luată deja decizia politică și se dorește ca sumele necesare pentru plata angajaților din învățământ să revină pe traseul normal : Ministerul Finanțelor – Ministerul Educației(ISJ-uri) – unități școlare, fără implicarea altor instituții;

– salariile se vor lua la timp până la finalul anului;

– se dorește ca manualele școlare să fie editate de Editura Didactică și Pedagocică; editurile sabotează editarea manualelor pentru a vinde auxiliare; toate auxiliarele vor fi avizate de Comitetul de părinți din școală;

– Proiecte în derulare : bibliotecile virtuale, catalogul electronic, internet WI – FI pentru toate clasele V –VIII;

– documentele justificative pentru  acordarea gradației de merit vor fi încărcate pe platforme electronice;

– corectarea lucrărilor la examene pe format electronic, rămânând și opțiunea  corectorului de a corecta clasic ; se vor reduce unele cheltuieli existând posibilitatea plății mai bune a corectorilor;

– fiecare elev participant la un examen național va primi un cod – ca element de identificare(astfel nu se va ști identitatea elevului); lucrările se vor corecta în alte județe;

 

 

    La finalul întâlnirii, Marius Nistor, președintele FSE,,Spiru Haret,, i-a întrebat pe cei doi  miniștri prezenți dacă garantează cu funcțiilor dânșilor promisiunile făcute. Cei doi miniștri au recunoscut că dacă nu-și vor putea ține promisiunile făcute nu mai pot sta în funcțiile respective !!

 

 

 

Președinte uniune,

Traian Corneliu Pădureț


Intră acum și în grupul de