Prima caravană de recrutare a grupului țintă prin proiectul AMIC va avea loc în 7 mai la Preutești

Luni, 7 mai 2018 începând cu ora 10.00 la Căminul Cultural Preutești va avea loc prima caravană de recrutare  a grupului țintă din cadrul proiectului A.M.I.C.

– Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate – cod proiect 115048

Prima caravană de recrutare va fi organizată de către Solicitant – Centrul Diecezan Caritas Iași în colaborare cu partenerii de proiect –  Primăria Comunei Preutești și Școala Gimnazială Preutești, județul Suceava.

Caravanele de recrutare sunt definite ca evenimente informative dezvoltate pe durata celor 36 de luni de implementare a proiectului. Vor fi câte două caravane pe an iar la fiecare sesiune de informare vor putea participa câte 50 de persoane.

 

Grupul țintă al proiectului din cadrul caravanelor de recrutare este alcătuit din 308 de beneficiari de măsuri de ocupare din care 123 femei și 34 persoane de etnie romă.

 

Participanții la caravane vor afla toate detaliile necesare înscrierii la cursurile de formare  pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii:

 • 288 de persoane vor participa la cursuri de calificare/recalificare;

 • 200 de persoane vor fi certificate;

 • 93 de persoane vor fi angajate sau vor desfășura activitate pe cont propriu;

 • 12 firme/afaceri vor fi înființate.

Cele 308 de persoane beneficiare de măsuri de ocupare vor beneficia de servicii medicale (stomatologice și oftalmologice), servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit și de servicii de asistență juridică.

 

CRITERII DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

 1. a) au domiciliul/ locuiesc în comunitatea marginalizată vizată de intervenție:

 

 • Zona 1: Bahnă Arin

 • Zona 2: Basarabi

 • Zona 3: Arghira-Podiș

 • Zona 4: Preutești

 

 1. b) sunt în risc de sărăcie și excluziune socială
 2. c) sunt în una din urmatoarele situații pe piața muncii:
 • au un venit situat sub pragul riscului de sărăcie;
 • sunt șomeri, nu au loc de muncă, sunt fără calificări sau au calificări care nu mai sunt cerute pe piața muncii;
 • sunt angajați dar doresc să se recalifice sau au un loc de muncă pe perioadă determinată;
 • se confruntă cu o deprivare materială severă.
 1. d) vârstă minimă: 18 ani
 2. e) nivel școlarizare: minim 8 clase

 

 

Participanții la caravane vor primi informațiile necesare de la experții implicați în desfășurarea activităților privind cursurile ce se vor desfășura în comunitate:

 

CURSURI ORGANIZATE DE SOLICITANT

Îngrijitoare Bătrâni: 360 de ore, 15 participanți

Tehnician Maseur: 1080 de ore, 15 participanți

Confecţioner-asamblor articole textile: 360 de ore, 15 participanți

Tâmplar Universal: 720 de ore, 30 participanți

Cofetar Patiser: 720 de ore, 18 participanți

Antreprenoriat: 80 de ore, 15 participanți

Bucătar: 720 de ore, 15 participanți

 

CURSURI SUBCONTRACTATE

Școală Șoferi Cat.B: 80 de ore, 15 participanți

Școală Șoferi Cat.C, C+E: 120 de ore, 20 participanți

Lucrător Finisor Construcții: 360 de ore, 40 participanți

Zidar, Pietrar, Tencuitor: 720 de ore, 40 participanți

Mecanic Auto: 720 de ore, 15 participanți

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist: 720 de ore, 20 participanți

 

OBIECTIVE SPECIFICE CARAVANE DE RECRUTARE:

 1. a) Creșterea gradului de integrare pe piața muncii pentru un număr de 308 persoane prin oferirea de măsuri integrate de ocupare: informare, consiliere, formare profesională și mediere ocupațională, în perioada de implementare a proiectului;

 2. b) Creșterea gradului de ocupare pe piața muncii și stimularea ocupării pe cont propriu a unui număr de 93 persoane din comunitatea marginalizată, prin oferirea de facilități, atât pentru angajat cât și pentru angajator în perioada de implementare a proiectului;

 3. c) Atragerea și menținerea participării/ implicării diferitelor categorii de persoane din grupul țintă menționat în activitățile de informare, consiliere și orientare profesională, mediere, formare profesională și asistență în demararea propriei afaceri oferite prin proiect;

 4. d) Înregistrare a minimum 308 de beneficiari de măsuri de ocupare (cu formulare de aparteneță la grupul țintă completate, declarații de consimțământ și apartenență la grupul țintă;

 5. e) Organizarea de întâlniri cu angajatorii pentru realizarea bazelor de date cu locuri vacante;

 6. f) Informarea potențialilor beneficiari şi actorilor interesaţi asupra obiectivelor proiectului și rezultatele estimate ulterior implementării acestuia.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate: oferirea de servicii sociale (educaționale, consiliere, mediere, formare profesională), medicale (servicii stomatologice, servicii oftalmologice) și socio-medicale (servicii de îngrijire la domiciuliu) pentru un număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non romă) din comuna Preutești, județul Suceava.

 

 

 

Așteptăm toate persoanele interesate să ia parte la prima sesiune de informare în vederea recrutării grupului țintă din comunitatea Preutești, Județul Suceava luni, 7 mai începând cu ora 10.00 la Căminul Cultural Preutești.

 

Valoarea totală a proiectului este de 16,989,905.36 lei din care 16,902,064.15 lei

valoare nerambursabilă UE.

Perioada de derulare a proiectului este: 12 februarie 2018 – 11 februarie 2021.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine la adresa de e-mail: amic@caritas-iasi.ro, pe pagina de grup Facebook:  Proiect A.M.I.C  sau pe site-ul www.caritas-iasi.ro

Persoane de contact: Anca Diana Maftei – manager proiect, Șchiopoaia Iulia – expert grup țintă.