E.ON oferă deținătorilor de obligațiuni innogy posibilitatea de a transfera către E.ON obligațiuni în valoare de aproximativ 11,5 miliarde de euro

E.ON a lansat un exercițiu de management al pasivelor în vederea armonizării structurii de finanțare a Grupului.

Măsurile de optimizare, ca parte a sinergiilor de integrare, includ suspendarea elaborării și publicării datelor financiare consolidate ale innogy. În plus, se vor anula orice contracte de rating ale Innogy aflate în derulare. Se anticipează că reorganizările din interiorul grupului vor reduce activele totale și/sau capitalizarea disponibile deținătorilor de obligațiuni innogy.

E.ON dorește să se asigure că deținătorii de obligațiuni sunt tratați corect și, de aceea, oferă deținătorilor de obligațiuni Innogy să treacă la același nivel și statut cu cel al deținătorilor de obligațiuni E.ON. Deținătorii de obligațiuni Innogy trebuie, ca atare, să acționeze și să răspundă ofertei conform specificațiilor din documentele de ofertare.

Directorul Financiar General al E.ON, Marc Spieker: “Derularea programului nostru de sinergie este în plin avânt. Faptul că le asigurăm deținătorilor de obligațiuni innogy opțiunea de a trece la E.ON constituie un pas logic al angajamentului nostru față de toate părțile interesate”

Toate documentele tranzacției sunt disponibile online la adresa:

www.eon.com/innogy-bonds

Citigroup și NatWest Markets acordă asistență în derularea tranzacției. White & Case acordă consiliere juridică.