Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România: Educația românească nu a atins dezideratul asumat de partide la alegerile parlamentare trecute


Intră acum și în grupul de

După patru ani de guvernare ezitantă în domeniul învățământului superior, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) constată cu indignare faptul că educația românească nu a atins dezideratul asumat de partide la alegerile parlamentare trecute.

Astfel, în proximitatea organizării alegerilor parlamentare care vor stabili viziunea pentru sistemul educațional pentru următorii patru ani, ANOSR lansează campania „Educația la guvernare!” prin care solicită partidelor politice să demonstreze fără  echivoc prin planurile de guvernare și prin angajamentele luate că vor acționa ferm pentru a produce schimbări pozitive majore în învățământul superior. Astfel, ANOSR propune obiective concrete în 8 domenii fundamentale ale educației. Dintre acestea, accentul cade pe  o serie de 10 priorități majore ale studenților, de natură să corijeze deficiențele încă prezente în sistemul educațional românesc și să genereze îmbunătățiri consistente în mediul universitar. 

În ciuda angajamentelor exprimate de partide în campania ANOSR „Viitorul implică studenții!” din 2016, majoritatea priorităților studenților asumate de partide au rămas fără ecou în acțiunile politicienilor. Cu fiecare zi pierdută în urma educației, învățământul superior a avut vizibil de suferit, tocmai de aceea este evidentă necesitatea acută de a prioritiza învățământul în inițiativele legislative și, după caz, în politicile publice de guvernare. Se dovedește imperativ să tragem un semnal de alarmă și să solicităm partidelor politice nu doar să își asume declarativ direcții de dezvoltare, ci să se angajeze la acțiuni concrete, a căror implementare să fie asumată în timp și monitorizată trimestrial împreună cu ANOSR.

Prioritățile majore, clare și de impact, pentru învățământul superior din România propuse de ANOSR sunt: 

  1. Legislație predictibilă, coerentă și centrată pe student – o nouă lege a educației conectată la tendințele europene, conturată de specialiști în baza unui acord al partidelor parlamentare;
  2. Finanțare a educației care încurajează performanța și competitivitatea – alocări bugetare conforme cu cerințele sistemului, bazate pe criterii de calitate și în acord cu misiunea universitară;
  3. Burse studențești care să constituie un sprijin corespunzător nevoilor reale – stabilirea pragului minim al burselor studențești pe baza coșului minim al studentului, astfel încât să reprezinte 50% din salariul minim brut pe economie;
  4. Participarea reală a studenților în luarea deciziilor – minimum 25% în toate structurile decizionale sau consultative universitare și naționale;
  5. Studenți români conectați internațional – triplarea numărului de beneficiari ai mobilităților internaționale;
  6. Studenți orientați cu succes spre piața muncii – alocarea unei subvenții individuale pentru fiecare student pentru servicii de consiliere și orientare în carieră;
  7. Meritocrația, o condiție esențială pentru universități credibile – sancționarea drastică și sistematică a tuturor formelor de plagiat și a încălcării normelor de etică și integritate;
  8. Performanță și calitate prin absorbție eficientă a fondurilor europene – un organism compus din actorii sociali care să determine prioritățile pentru investiții și să monitorizeze întregul proces;
  9. Locuri de cazare pentru studenți adecvate și suficiente – investiții, standarde naționale,  construirea unor cămine moderne și o strategie asupra politicilor de locuire; 
  10. Management universitar eficient și lipsit de ingerințe politice – reintroducerea incompatibilităților funcțiilor de conducere din universități cu funcțiile politice și limitarea clară a numărului de mandate ale rectorilor.

Cele 10 priorități fac parte din cadrul mai larg al obiectivelor ANOSR, care se pot regăsi aici. Obiectivele au fost trasate de reprezentanții studenților din România reuniți la Adunarea generală ANOSR de la București din perioada 27-30 august 2020 și conturate în baza unei evaluări ample asupra carențelor prezente în viața studentului. 

Campania „Educația la guvernare!” reprezintă un demers al ANOSR prin care solicităm o viziune matură și judicioasă din partea clasei politice. Toți candidații la alegerile parlamentare și toate partidele politice din România sunt invitate să își asume cele 10 priorități și obiectivele studenților și să le includă în programele lor politice, pentru ca mai apoi, dacă vor fi aleși, acestea să fie susținute și implementate cu celeritate la nivel național. ANOSR va transmite tuturor partidelor politice parlamentare invitația de a se întâlni și de a semna un angajament privind asumările obținute. 

„Momentul alegerilor reprezintă atât ocazia unui bilanț necesar despre ceea ce s-a întreprins în ultimii 4 ani, cât și contextul care impune o dezbatere și răspunsuri oneste din partea partidelor politice despre modul în care înțeleg să îmbunătățească structural învățământul superior din România. ANOSR transmite prioritățile studenților, solicitând partidelor o viziune atent cântărită, axată pe nevoile studenților și din care să rezulte strategii și acțiuni de real impact.” a declarat Horia-Șerban Onița, președintele ANOSR. 


Intră acum și în grupul de