Sindicatul Național Finanțe Publice: Măsurile anticovid adoptate de conducerea ANAF pentru protecția funcționarilor au efect direct în bugetele angajaților din finanțe


Intră acum și în grupul de

Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC, organizație sindicală națională, specializată în reprezentarea intereselor finanțiștilor, atrage atenția celor responsabili asupra unor aspecte cu privire la implementarea măsurilor anticovid dispuse de conducerea ANAF.

Având în vedere contextul actual, în diverse comunicate/ordine emise de conducerea ANAF este promovată telemunca și sunt sugerate recomandări prin care se indică procentele medii referitoare la prezența angajaților la birou, procente în care, unitățile din subordine trebuie să se încadreze.

Precizăm că, procente precum, 30% muncă la birou (incluzând și deplasările organelor fiscale la nivelul contribuabilului sau la nivelul altor instituții ale statului) și 70% muncă la domiciliu, în condițiile nivelului actual de informatizare al ANAF, în anumite structuri teritoriale sunt foarte greu de atins (în funcție de specificul activității, în unele cazuri funcționarii sunt nevoiți să se întâlnească cu contribuabilii pentru preluarea/returnarea de documente fiscale și în alte locuri decât sediile ANAF, respectiv sediul contribuabilului sau domiciliul funcționarului, aspect care este de natură să crească riscul de infectare al funcționarului/familiei acestuia).

Mai mult, subliniem faptul că, în toate situațiile în care personalul își desfășoară muncă la domiciliu, veniturile salariale au fost diminuate, prin suspendarea plății sporului pentru condiții vătămătoare, imposibilitatea decontării contravalorii unor cheltuieli ocazionate de deplasări în interes de serviciu, precum și creșterea costurilor de la domiciliu cu utilitățile, asigurarea resurselor tehnice pentru desfășurarea muncii, care cad în sarcina funcționarilor (laptop, imprimantă, etc.).

De asemenea, trebuie avute în vedere și următoarele aspecte:

– sistemul informatic al ANAF este foarte greoi, serverele cedează des, nu există periferice suficiente și compatibile cu activitățile specifice conceptului telemunca.

ANAF nu dispune nici până în prezent de un sistem informatic propriu care ar permite gestionarea directă a disfuncțiilor cu care se confruntă, iar necesarul de echipamente specific activității (laptopuri, licențele diferitelor programe utilizate, imprimantele, tonerele, hârtia de scris, birotică uzuală, etc.) nu este asigurat.

– politică de resurse umane din ultimii ani a fost defectuoasă, anumite decizii au avut un impact major, respectiv blocarea concursurilor de recrutare și imposibilitatea intineririi personalului, au făcut că astăzi personalul instituției să fie

catalogat că fiind unul îmbătrânit, amorf, lipsit de speranța în accedere profesională. De asemenea, resursă umană disponibilă este neuniform repartizată, raportat la necesitățile instituționale teritoriale.

– în ultima perioada, în contextul uniformizării salariilor din administrația publică și având în vedere complexitatea/specificul/volumul de muncă în unitățile fiscale, precum și datorită lipsei concursurilor de recrutare, este imposibilă ocuparea locurilor vacanțe la nivelul unor activități specifice (antifraudă fiscală, inspecție fiscală, executare silită, etc.), atât la nivel central/regional, cât și la nivelul unităților județene și al serviciilor fiscale orășenești sau municipale. Astfel, aceste unități fac față tot mai greu volumului de muncă, uneori cu sacrificii personale din partea angajaților

– în aplicarea comunicatelor/ordinelor conducerii ANAF, sintagme precum: telemunca, muncă la domiciliu, muncă la distanță, etc., au generat  interpretări diferite  la  nivelul conducerii structurilor teritoriale. Astfel, în unele cazuri, nu s-a ținut seama de specificul sarcinilor, în aplicarea procentelor de 30% și respectiv 70%, în organizarea activității, singură certitudine fiind economia rezultată din neplata sporurilor pentru funcționarii aflați în muncă la domiciliu.

Că urmare, în timp ce angajatorul înregistrează unele economii, prin diminuarea cheltuielilor cu spațiile (intreținere, servicii de curățenie, mentenanță, protecția muncii, etc.), funcționarul încarcă suplimentar bugetul cheltuielilor familiale.

În această situație, SindFISC solicită celor responsabili, că la elaborarea noului buget să se asigure resursele necesare, astfel încât,  activitatea instituțională să fie corect finanțată, fiind posibilă  compensarea unei părți din aceste cheltuieli transferate de către instituție în sarcina angajaților, că și măsură reparatorie oferită celor care iși dau acordul pentru muncă la domiciliu.

Față de cele de mai sus, având în vedere că această activitate, muncă la domiciliu, probabil va continuă o perioada îndelungată, solicităm angajatorilor, atât la nivel central, cât și teritorial, să o promoveze acolo unde specificul activității permite posibilitatea desfășurării acesteia, însă în parteneriat cu funcționarul.


Intră acum și în grupul de