Expozitie de costume populare la Muzeul Tehnicii Populare Bucovinene din Radauti

Viaţa în Bucovina este marcată de o serie de evenimente, sărbători şi festivaluri care au loc anual. Astfel,  municipiul Rădăuţi devine în fiecare an, timp de câteva zile, un veritabil centru de promovare a culturii tradiționale, prin  manifestările cultural-artistice organizate în sezonul estival.

Cu o tradiţie de 23 de ani, Festivalul Internaţional de Folclor “Arcanul” se înscrie ca o confirmare de referinţă cu o largă audienţă de public, atât prin participarea numeroasă a ansamblurilor artistice din ţară şi străinătate cât şi prin frumusețea spectacolelor.

expozitie costume populare radauti 3

Cu această ocazie, în perioada 1-8 iulie a.c., Muzeul Tehnicii Populare Bucovinene din Rădăuți,  găzduieşte o inedită  expoziţie de costume populare ale etniilor care au convieţuit în zona Rădăuţi: costumul evreilor, al rutenilor, al huţulilor, polonezilor, ruşilor lipoveni etc. Costumul popular constituie o emblemă de recunoaştere, o marcă a identităţii etnice, un document cu certă valoare istorică şi artistică. În cadrul expoziției, un loc distinct îl ocupă exponatele puse la dispoziție de dl. Nicolae Scribliac, directorul Centrului Metodic Regional pentru Cultură Cernăuți. În număr de doisprezece, costumele populare ucrainene și huțule, oferă vizitatorilor o percepție asupra elementelor comune de port popular rezultate în urma interferențelor culturale specifice Bucovinei, afirmă dl. Călin Brăteanu, consultant artistic C.C.B.

expozitie costume populare radauti (1)

Expoziția va continua în perioada 21-27 iulie, în sălile Muzeului Tehnicii Populare Bucovinene din Rădăuți unde va avea loc și festivalul de datini și obiceiuri de vară care va oferi publicului vizitator momente și obiceiuri din viața satului din subzona etnografică  Rădăuți.

Manifestările doresc să promoveze patrimoniul imaterial din Rădăuți ca pe o componentă a unui produs turistic specific zonei și alături de Târgul Olarilor ,,Ochiul de Păun’’ şi Festivalul de Artă și Muzică Medievală, fac parte din suita de manifestări de promovare turistică a orașului Rădăuți pentru perioada de vară.

expozitie costume populare radauti (2)

Limba, portul, obiceiurile, sărbătorile, muzica, meşteşugurile, arta populară şi credinţa strămoşească sunt, dincolo de orice, cartea de vizită, comori inestimabile ale românismului în lume. Ele însele şi toate la un loc reprezintă esenţa noastră ca naţiune, ceea ce ne uneşte şi ne individualizează deopotrivă, ,,…..au făcut parte vie din procesul nostru de formaţie, parte vie din adâncurile sufletului nostru colectiv pe care ne putem bizui pentru a înţelege, pentru a pătrunde, pentru a cunoaşte ce am fost ieri, pentru a şti ce vrem mâine’’(G.M. Cantacuzino).

Organizată în cadrul proiectului Tezaure umane vii”, derulat de Primăria Municipiului Rădăuţi, expoziţia vine ca o completare a Festivalului Internaţional “Arcanul”, în care multietnicul, spectacolul naţionalităţilor care au urcat pe scenă, creează punţi culturale şi leagă prietenii.

expozitie costume populare radauti

Vizitatorul intră în atmosfera specială, într-o lume care rămâne un model de convieţuire interetnică, conferind identitate unui spaţiu şi unui produs cultural specific bucovinean.

,,Există, totuşi, o lume românească….Şi dacă alcătuiri omeneşti au pus stavilă despărţitoare între fraţi şi fraţi, ei sunt uniţi totuşi prin unitatea de limbă, prin unitatea de port şi prin dragostea de neam, care-i adună laolaltă pe aceşti moşteni pribegi ai bătrânei şi veşnicei cetăţi….Aceeaşi limbă românească simţeşte când se bucură sau plânge cântând şi acelaşi popor poet apare în toate cântecele’’.(Al. Ciura)

Prof. Seserman Lidia Loredana

Asociaţia Culturală Vatra Satului