Sarbatoarea Sfantului Bretanion – Episcopul Tomisului

În fiecare an, pe data de 25 ianuarie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfantului Bretanion – Episcopul Tomisului

Sf. Bretanion al Tomisului

Sfântul Bretanion a păstorit la Tomis (Constanţa de astăzi), în a doua jumătate a secolului al IV-lea. Potrivit documentelor, acest ierarh este primul episcop de Tomis atestat cu siguranţă de documentele istorice căruia i se cunoaşte şi numele. Data atestării sale documentare (anul 369) este şi prima dată istorică a confirmării indiscutabile a existenţei scaunului episcopal din Tomis.

Era originar din provincia Capadocia, din Asia Mică. Nu cunoaştem amănunte din viaţa sa şi nici prin ce împrejurări a ajuns episcop la Tomis. În tot cazul, el păstorea la Tomis cu câţiva ani înainte de anul 369, când împăratul Valens (364-378) l-a cunoscut personal cu ocazia vizitei făcute în catedrala din Tomis, în vara sau la începutul toamnei anului 369, când a încheiat pacea la Noviodunum (Isaccea) cu goţii de la nordul Dunării.

Valens depunea eforturi să impună arianismul în Imperiul Roman, deci şi în Scythia Minor, în dauna ortodoxiei niceene.

În timpul vizitei sale la Tomis, Valens a intrat în catedrala episcopală de aici şi a încercat să impună episcopului Bretanion şi credincioşilor ortodocşi doctrina eretică a arienilor. Dar episcopul Bretanion, renumit prin virtuţile şi curăţia vieţii sale, s-a arătat un apărător dârz şi curajos al credinţei niceene, stabilită de Părinţii Sinodului I Ecumenic de la Niceea din anul 325 şi a părăsit îndată catedrala împreună cu toţi credincioşii, lăsând pe împărat în biserică, împreună cu însoţitorii săi. Istoricul Sozomen ne relatează cu amănunte întâlnirea dintre împăratul eretic Valens şi episcopul ortodox Bretanion  în  basilica  din  Tomis,  evidenţiind tăria  şi statornicia  în  credinţa  ortodoxă  a  Sfântului  Bretanion,  pe  care el  a  apărat-o  cu  mult curaj  şi  îndrăzneală   în  faţa  împăratului arian.

Sfântul Bretanion a compus Martiriul Sfântului Sava Gotul, înnecat în râul Buzău la 12 aprilie 372, în timpul persecuţiei dezlănţuite între anii 368-372 de Athanaric, conducătorul goţilor păgâni, împotriva creştinilor din Gothia nord-dunăreană. Sfintele Moaşte au fost trimise Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

                        Pr. Prof. Justinian – Remus A. Cojocar