“Culoare de Bucovina”, o expozitie de fotografie ce poarta amprenta talentului a trei elevi suceveni

Muzeul de Ştiinţe ale Naturii Suceava va fi joi, 23 iunie 2011, de la ora 17.00, gazda expoziţiei de fotografie ,,Culoare de Bucovina”, semnată de trei elevi ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, informează în cadrul unui comunicat de presă, Nicolae Agafiţei, unul dintre expozanţi.

Potrivit documentului, în condiţiile societăţii româneşti de tip european, şcoala este într-un plin proces de transformare şi trebuie să se repoziţioneze în contextul noilor condiţii politice şi socio-economice.

“Şcoala, prin intermediul elevilor săi, intră într-o competiţie a performanţei educaţionale, ceea ce contribuie atât la creşterea prestigiului acesteia ca şi instituţie formatoare de elite cât şi la diversificarea portofoliului de competenţe pe care elevii îl vom dobândi. Elevii Colegiului Alimentar sunt antrenaţi în diverse activităţi extracuriculare în cadrul cărora au posibilitatea de a-şi valorifice pasiunile, cunoştinţele şi abilităţile pentru a obţine performanţa”, susţine Nicolae Agafiţei.

Cuprinsă în calendarul activităţilor extracuriculare şi în cel al proiectului ,,Eco-şcoala”, expoziţia ,,Culoare de Bucovina’’ se constituie ca o prelungire a activităţilor şcolare, dorindu-se un pas în procesul schimbării în sensul în care, se urmăreşte ca elevii să nu caute instituţia muzeală doar în scopul de a o vizita, ci şi în calitate de expozanţi, în calitate de membri ai comunităţii, exercitându-şi dreptul la libera exprimare. Expoziţia ,,Culoare de Bucovina” reuneşte fotografii realizate de către elevi ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Suceava: Iuliana Drîngu – clasa XIIa – a A, Nicolae Agafiţei – clasa XIa – a C, Florinel Maierean – clasa a X – a H , îndrumaţi de profesorii: Narcisa Buhu, Tatiana Hladiuc, Corina Stamatin.
Expoziţia de fotografie ,,Culoare de Bucovina’’ constituie un mijloc creativ de a folosi o idee pentru comunitate, reprezentând deopotrivă o şansă pentru elevi, de a împărţi cu ceilalţi, ceea ce au descoperit şi au realizat, se mai arată în comunicat.

„Tema abordată este una de mare amplitudine, vizând extragerea din mediul specific a unor elemente de potenţial natural şi antropic şi plasarea acestora sub ochii vizitatorilor. Asocierea celor două elemente – flori şi fresce – constituie cheia acestei expoziţii de fotografie, exponatele aducând în faţa privitorilor o explozie de culoare de pe meleagurile bucovinene, decupând imagini din natură şi de pe pereţii împodobiţi cu fresce ale bisericilor şi mănăstirilor din Bucovina, şi proiectându-le într-un alt mediu.

Scopul expoziţiei fotografice, << Culoare de Bucovina >> este acela ca fragmentele din patrimoniul natural şi antropic al Bucovinei, surprinse de elevi, să treacă dincolo de percepţia personală, în conştiinţa publicului, pentru a se realiza astfel amalgamul multicolor a ceea ce cu drag numim Bucovina, menţionează tânărul fotograf.

În document se mai arată că în contextul integrării României în Uniunea Europeană, dimensiunea educaţiei ecologice în spiritul durabilităţii capătă o importanţă deosebită pentru educarea tinerilor şi asigurarea unui mediu sănătos. Astfel, organizarea expoziţiei ,,Culoare de Bucovina” se constituie într-un îndemn la păstrarea şi conservarea mediului natural şi a celui construit, la valorificarea durabilă a acestora, astfel încât şi următoarele generaţii să se bucure de prospeţimea si originalitatea ,,Culorilor de Bucovina”.

Acţiunea urmăreşte conştientizarea publicului în ceea ce priveşte valoarea patrimoniului local, natural şi construit şi importanţa conservării acestuia. Se doreşte de asemenea dezvoltarea spiritului de colaborare, socializarea şi interrelaţionarea pentru îmbogăţirea cunoştintelor despre mediul înconjurător, despre artă şi frumos. Atitudinile şi valorile promovate constau în cultivarea respectului faţă de mediul înconjurător, faţă de valorile trecutului şi ale prezentului, precum şi promovarea patrimoniului natural şi antropic al Bucovinei.

„Mai mult, această expoziţie se doreşte a fi un exerciţiu de promovare, fotografiile conţinând un puternic mesaj pentru vizitatori: acela de a porni pe cărările Bucovinei pentru a se putea bucura de puritatea naturii, de frumuseţea vestigiilor istorice şi de bogata lor încărcătură spirituală. Cu atât mai bine dacă printre vizitatori se vor afla turişti străini care vor găsi în această expoziţie un îndemn la descoperire şi o călăuză pentru cunoaştere”, apreciază Agafiţei.

Expoziţia este un rod al parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Suceava, Muzeul Bucovinei, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava şi Liceul Particular nr. 1 Suceava.

Vernisajul expoziţiei va avea loc joi, 23 iunie, de la ora 17.00.