Cetăţenii străini din Suceava, instruiţi în vederea integrării sociale

Proiectul European “Comunicare interculturală – factor de integrare socială” care va fi derulat la nivelul judeţului Suceava de Societatea Filantropică Diana, a fost lansat oficial miercuri, la sediul Consiliului Judeţean Suceava. Acest proiect, care se va finaliza la sfârşitul anului 2009, este finanţat de Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Fondul European pentru Refugiaţi, Programul anual 2008.

Managerul proiectului, Vasile Petru Gafiuc, a prezentat, în cadrul unei conferinţe de presă, etapele implementării acestuia, obiectivele şi rezultatele vizate. Steluţa Rusu, preşedintele Societăţii Filantropice Diana a luat, la rândul său, cuvântul şi a făcut o prezentare a societăţii pe care o conduce şi a proiectelor organizate de-a lungul celor 12 ani de existenţă.

La lansarea acestui proiect inedit au fost prezenţi, în sala “Ciprian Porumbescu” a CJ Suceava, mai mulţi reprezentanţi ai instituţiilor cu care grupul-ţintă (cetăţenii străini) intră în permanenţă în contact.

“Comunicare interculturală – factor de integrare socială” vizează crearea unui cadru de integrare socială a cetăţenilor străini, din state care nu aparţin UE, aflaţi în România. Activităţile care urmează să se desfăşoare în cadrul proiectului cuprind desfăşurarea unor seminarii de instruire pentru funcţionarii publici suceveni şi pentru cetăţenii străini (resortisanţii) din judeţ, seminarii care urmăresc îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare interculturală a acestora. De asemenea, va fi realizat un manual de comunicare interculturală care va fi editat în 1500 de exemplare şi de care vor beneficia aproximativ 300 de instituţii publice. Beneficiari direcţi ai proiectului vor fi 50 de resortisanţi şi 120 de funcţionari publici din cadrul autorităţilor centrale şi locale care vor fi instruiţi în vederea creării unui mediu social propice comunicării interculturale.

Partenerii proiectului organizat de Societatea Filantropică Diana sunt Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava şi Asociaţia “Habitat pentru Umanitate” Rădăuţi.

Societatea Filantropică Diana are rolul de a facilita integrarea şi coeziunea socială prin colaborarea cu autorităţile publice locale, cu mediul privat şi cu societatea civilă. În cei 12 ani de activitate a desfăşurat numeroase acţiuni şi campanii care au vizat informarea educativ-preventivă, ajutorarea materială a grupurilor vulnerabile, pregătirea şi dezvoltarea personală, consilierea psihologică a persoanelor vulnerabile, dezvoltarea spiritului toleranţei şi solidarităţii etc.