7000 de liceeni suceveni şi ucraineni au fost informaţi cu privire la însemnătatea Bucovinei istorice

În urma derulării proiectului transfrontalier “Tinerii – promotori ai valorilor europene”, iniţiat de Asociaţia “ABA-DEL-TIN” Suceava în colaborare cu Asociaţia Ştiinţifico-Pedagogică “Aron Pumnul” Cernăuţi, 31 de elevi de liceu din Suceava şi Cernăuţi au fost formaţi ca diseminatori de informaţii cu privire la istoria şi tradiţiile populare comune şi specifice ale celor două părţi ale Bucovinei istorice din România şi Ucraina.

Proiectul, care s-a desfăşurat în perioada 22.08.2008-22.08.2009, a avut ca obiective principale formarea a 31 de elevi de liceu ca diseminatori de informaţii cu privire la Bucovina istorică, prin organizarea unei Şcoli de vară care, conform organizatorilor, s-a desfăşurat în plină iarnă, în Suceava.

De asemenea, s-a vizat implicarea activă a celor 31 de tineri, ca voluntari, în diseminarea informaţiilor şi experienţelor acumulate în rândul a 3600 de elevi de liceu din cele două oraşe implicate, Suceava şi Cernăuţi, prin organizarea de dezbateri în clase de elevi. Mai mult, prin intermediul “produsului de suflet al proiectului”, broşura bilingvă “Dimensiunea europeană a Bucovinei istorice”, care cuprinde informaţii şi experienţe din timpul proiectului, 7000 elevi de liceu au fost informaţi şi sensibilizaţi cu privire la istoria Bucovinei.

Printre activităţile desfăşurate se numără desfăşurarea dezbaterilor în licee, “Şcoala de vară” de la Suceava, ocazie cu care elevii au participat la cursuri de instruire dar au vizitat şi obiectivele turistice principale din zonă. O altă activitate din cadrul proiectului este vizita elevilor români la Cernăuţi, unde aceştia au avut ocazia să viziteze câteva dintre cele mai atrăgătoare puncte turistice zonale.

Potrivit coordonatorului de proiect, prof. Lidia Stărică, în urma raportului de evaluare finală a grupului ţintă, s-a constatat o creştere cu 12% a numărului de elevi de liceu care consideră că între Bucovina românească şi cea ucraineană există multe asemănări. Proiectul a contribuit astfel la apropierea celor două spaţii, la nivelul reprezentărilor sociale.

“Tinerii – promotori ai valorilor europene”, s-a încheiat prin intermediul unei conferinţe de presă, ce a avut loc miercuri, la Universitatea suceveană “Ştefan cel Mare”. Cu acest prilej, toţi cei implicaţi în buna desfăşurare a acestui proiect au luat parte la prezentarea rezultatelor obţinute în urma derulării lui.

Asociaţia „ABA-DEL-TIN” Suceava, România şi Asociaţia Ştiinţifico – Pedagogică „Aron Pumnul” Cernăuţi, Ucraina, sunt beneficiarii proiectului „Tinerii – promotori ai valorilor europene” – Codul Perseus RO2006/018-449.01.02.07 – finanţat prin programul de vecinătate România – Ucraina 2004-2006, Prioritatea 2006/018.449.01.02, măsura 3.1 Fondul Comun al Proiectelor Mici, PHARE CBC 2006/018.449, Linia bugetară: B 22.0202.

loading...