Emoţii pentru elevii corigenţi

Elevii suceveni mai puţin sârguincioşi vor trece în următoarea perioadă prin focul corigenţelor. Din nefericire pentru 1.476 elevi nu mai există nici o şansă de a promova în următoarea clasă întrucât sunt declaraţi repetenţi, după ce au înregistrat mai mult de trei corigenţe. Cei mai mulţi dintre repetenţi sunt de la ciclul gimnazial fiind urmaţi de cei ai şcolilor profesionale, dar totuşi, printre cei peste 1.400 repetenţi se găsesc şi elevi din clasele primare.

Demn de menţionat este faptul că în comparaţie cu anul trecut, numărul repetenţilor este mai mic, la finalul anului şcolar 2007-2008 înregistrându-se 1765 repetenţi. Însă cifra nu este una deja stabilită pentru că au început examenele de corigenţă, iar cei care nu vor promova vor duce la majorarea numărului.

Elevii care nu au obţinut medii de trecere în anul şcolar care s-a încheiat vor avea de susţinut examenele de corigenţă în perioada august-septembrie. Primii vizaţi sunt elevii din clasele terminale din învăţământul liceal şi SAM, care sunt evaluaţi zilele acestea. Elevii din clasele terminale din învăţământul gimnazial vor susţine corigenţele în a doua parte a lunii august. După susţinerea acestor examene, în cazul în care le vor promova, aceştia se pot înscrie la cea de-a treia repartizare computerizată pentru admiterea la liceu.

Cei care au terminat clasa a XII-a pot participa la a doua sesiune a examenului de bacalaureat, care se va desfăşura în perioada 17 august – 2 septembrie.

La începutul lunii septembrie sunt programaţi să-şi dea corigenţele elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, din alte clase decât cele terminale.

loading...