Subprefectul Angela Zarojanu: „Suceava se prezinta cu temele facute la Bucuresti”

În perioada 28 februarie-1 martie, Instituţia Prefectului va fi reprezentată prin subprefectul Angela Zarojanu la Conferinţa Internaţională de la Bucureşti, unde va fi prezentat proiectul Planului local de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială (A.O.I.S.) la nivelul judeţului Suceava, demarat în anul 2006, Suceava fiind singurul judeţ dintre cele din regiunea Nord-Est care a finalizat planul local, înainte de lucrările conferinţei.

În anul 2006, a fost încheiat un acord între mai multe instituţii ale statului şi ONG-uri sub denumirea unui parteneriat judeţean care marchează începutul unei activităţi în ceea ce priveşte politica de formare a resurselor umane, politica de incluziune la nivelul judeţului Suceava. Acest parteneriat judeţean avea şi are menirea de a demara proiecte în comun finanţate din fondurile structurale sau din fondurile guvernamentale pentru dezvoltarea locală legată de planificarea resurselor umane.

„În momentul acesta, ne aflăm în faza de finalizare a Planului local de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială la nivelul judeţului Suceava. Aduc la cunoştinţă faptul că suntem primul judeţ dintre cele din regiunea Nord-Est care finalizează acest plan local înainte de lucrările conferinţei internaţionale privind promovarea programelor pe resurse umane, care va avea loc la începutul lunii martie la Bucureşti”, a declarat subprefectul Angela Zarojanu pentru NewsBucovina.ro.

Aceasta asigură că elaborarea acestui plan local de acţiune realizat cu implicarea tuturor membrilor parteneriatului judeţean Suceava şi-a atins obiectivul, iar prin elaborarea lui s-a urmărit consolidarea capacităţii de accesare a fondurilor europene în parteneriat şi implicarea factorilor locali relevanţi care pot să asigure o mai bună absorbţie de fonduri.

„Planul local de acţiune A.O.I.S. are rolul de instrument de evaluare şi analiză locală pornind de la identificarea particularităţilor şi problemelor din mediile sociale şi economice a educaţiei, a pieţii muncii şi a incluziunii sociale, făcând o prioritizare în activităţile şi obiectivele de la nivelul parteneriatului judeţean Suceava. De asemenea, acest plan are rol de instrument integrator al priorităţilor locale cu politicele economice, educaţionale şi de ocupare la nivel regional, naţional şi european”, a completat Angela Zarojanu.

Acest plan constituie un instrument cu informaţii necesare pentru demararea unor proiecte în ceea ce priveşte resursa umană la nivelul judeţului Suceava.

În cursul zilei de joi, la Instituţia Prefectului va avea loc o întâlnire la care vor participa toţi membrii activi din cadrul parteneriatului, membri care şi-au adus contribuţia, prilej cu care va fi finalizat acest proiect, după care va urma pregătirea şi redactarea sa în forma finală, ce va fi prezentată la Conferinţa Internaţională de la Bucureşti.

Subprefectul Angela Zarojanu a ţinut să aducă mulţumiri tuturor partenerilor implicaţi, care de-a lungul timpului şi-au adus contribuţia la concretizarea acestui plan, printre aceştia amintind de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, ONG-uri foarte active în domeniu (Societatea Doamnelor Bucovinene), Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava.

„Toţi am contribuit, ne-am adus aportul pentru un instrument care este la îndemâna tuturor celor care vor să acceseze fonduri pe resurse umane”, a concluzionat subprefectul.

loading...