Preşedintele PSD Vatra Dornei, consilierul local Roman Boca, găsit de ANI în conflict de interese

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, marţi, conflictul de interese administrativ faţă de preşedintele PSD Vatra Dornei, consilierul local Roman Boca pentru că a participat la adoptarea deciziei de prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea unei policlinici în Vatra Dornei la care unic asociat este soţia lui.

roman boca

Potrivit ANI, în perioada exercitării mandatului de consilier local 2008 – 2012, în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, protecția monumentelor istorice și de arhitectură, persoana evaluată  a avizat favorabil aprobarea proiectului urbanistic de detaliu privind construirea unei policlinici (P.U.D. depus de către S.C. DORNA MEDICAL S.R.L., al cărei asociat unic și administrator este soția persoanei evaluate). Mai mult, acesta a votat adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 și a participat la dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire policlinică, proprietar S.C. DORNA MEDICAL S.R.L.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 potrivit căruia „Nu pot lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local” și dispozițiile art. 75, lit. a) și c) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia ;  o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri  […] o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”, susţine sursa citată.