La Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava va funcţiona, din toamnă, un masterat în limba franceză

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Univerisităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) va organiza, începând din această toamnă, un program de studii de masterat în limba franceză.

Este vorba despre masteratul internaţional francofon „Teoria şi practica traducerii”, care se va desfăşura pe parcursul a doi ani şi se va finaliza cu o diplomă dublă, a Universităţii sucevene, respectiv a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău.

Unul dintre coordonatorii acestui masterat, prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu, a explicat că Romania, ca ţară membră a Uniunii Europene, are nevoie de o echipă puternică de traducători-interpreţi, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

ardeleanu

„Domeniul traducere-interpretariat oferă un număr mare de locuri de muncă, traductologia fiind un domeniu de cercetare in plina emergenţă. Totodată, aveţi posibilitatea de a vă deschide propriul birou de traducere sau de a lucra ca free-lancer”, a arătat Ardeleanu.

Potrivit acesteia, absolvenţii masteratului internaţional francofon „Teoria şi practica traducerii” vor putea să lucreze atât în cadrul birourilor de traducere, editurilor, centrelor de documentare şi cercetare, bibliotecilor, agenţiilor de turism, cât şi în domenii precum administraţia publică, administraţia Uniunii Europene, diplomaţie, media, învăţământ.

„Limba franceză face diferenţa: există o cerere importantă de cunoscători de limba franceză în ţară şi în străinătate”, a subliniat universitarul sucevean.

În ce priveşte diploma dublă pe care o vor obţine cei care vor absolvi acest masterat, Ardeleanu a ţinut să evidenţieze că aceasta oferă posibilitatea de angajare într-un spaţiu mai larg, valorificându-se expertiza a două universităţi consacrate în pregătirea specialiştilor în traducere şi interpretariat (la Suceava, 14 promoţii de specialişti; la Chişinău, cel mai renumit Centru de traducere şi interpretariat din spaţiul românesc).

ardeleanu 2-masterat francofon

Pentru acest masterat francofon, candidaţii au la dispoziţie atât locuri subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi locuri cu taxă.

Înscrierile pentru anul universitar 2015-2016, se fac în perioadele 13-22 iulie 2015 (sesiunea de admitere din vară) sau 7-11 septembrie 2015 (sesiunea de admitere din toamnă).

Pentru înscriere, este nevoie de: cerere de înscriere tip, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) în original şi copie legalizată, foaia matricolă pentru studiile de licenţă în original, adeverinţă medicală tip (vizată de cabinetul medical al universităţii), certificatul de naştere în copie legalizată, certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul), copie după buletinul /cartea de identitate, 4 fotografii tip buletin de identitate, chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii).

Informaţii suplimentare se pot obţine la www.admitere.usv.ro sau telefon: +40-230-216147 / 249.