Viitorii boboci ai USV vor plăti taxe de școlarizare cuprinse între 2.500 și 3.700 lei

Viitorii studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, care nu vor prinde locuri bugetate, vor trebui să scoată din buzunare, în fiecare an universitar, taxe de școlarizare cuprinse între 2.500 și 3.700 lei. Cel mai mult vor plăti studenții care vor urma programul Balneofiziokinetoterapie și recuperare, respectiv 3.700 lei, iar cel mai puțin vor plăti studenții care vor urma programul Știința Mediului, și anume 2.500 lei.

Potrivit taxelor publicate de USV pentru anul universitar 2017 – 2018, pentru programul de studii de licență, Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană percepe 3.700 lei taxa de școlarizare pentru un an, pentru domeniul Balneofiziokinetoterapie și recuperare, și 3.400 lei pentru domeniul Nutriție și dietetică.

Taxe „piperate” sunt și la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, unde studenții au de plătit  3.300 lei pentru domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei, iar dacă urmează unul dintre domeniile Ingineria sistemelor, Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale, Inginerie energetică, Inginerie electrică, Inginerie şi management, au de achitat 2.950 lei.

Studenții care vor urma specializările din cadrul programului de studiu Ingineria produselor alimentare de la Facultatea de Inginerie Alimentară vor avea de plătit 3.000 lei, iar tinerii care vor dori să urmeze Facultatea de Drept și Științe Administrative vor plăti 2.750 lei pentru programul Științe administrative și 2.950 lei pentru programul Drept.

 

Două facultăți din cadrul USV au stabilit același cuantum pentru taxa anuală de școlarizare, respectiv 2.900 lei pentru toate programele de studiu pe care le propun viitorilor studenți. Este vorba despre Facultatea de Istorie și Geografie, cu programele de licență Istorie, Relații internaționale și studii europene, Geografie, Filosofie, Asistență socială; și Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, pentru programele Limbă şi literatură și Științe ale comunicării.

La Facultatea de Educație Fizică și Sport taxa pentru programul Kinetoterapie este de 2.900 lei, iar pentru programul de Educaţie fizică şi sport 2.800 lei.

Pentru programele Inginerie industrială, Mecatronică şi robotică, Inginerie şi management, din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, studenții vor plăti 2.850 lei taxa de școlarizare.

Tot 2.850 lei vor plăti în fiecare an studenții care vor urma programul Silvicultură, din cadrul facultății cu același nume, iar cei care vor urma programul Știința Mediului vor achita 2.500 lei.

Taxe ceva mai mici sunt la Facultatea de Științe ale Educației unde studenții au de achitat 2.800 lei pentru programul Ştiinţe ale educaţiei, dar și la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, unde școlarizarea pentru fiecare din cele opt programe, respectiv Administrarea afacerilor, Finanțe, Contabilitate, Management, Economie și afaceri internaționale, Cibernetică, statistică şi informatică  economică, Economie, Științe administrative costă 2.750 lei.

Cât privește taxele pentru programele de masterat, acestea sunt de 3.000 de lei, pentru toate facultățile universității sucevene.

 

De menționat este faptul că taxele de școlarizare pentru anul universitar 2017 – 2018 sunt la aceleaşi valori ca la admiterea din anul trecut.

Amintim că înscrierile pentru studiile universitare de licență și masterat, pentru prima sesiune, au loc, la USV, în perioada 10-19/20/21 iulie, fără sâmbătă și duminică, urmând ca probele de concurs să se desfășoare în zilele de 20 și 21 iulie. Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 21 iulie, iar depunerea contestaţiilor pentru data de 22 iulie, între orele 08.00 – 12.00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 24 iulie, urmând ca înmatriculările să se desfășoare între 24 și 28 iulie, pe 28 iulie fiind afișate și rezultate finale.

Taxele de înscriere şi înmatriculare a viitorilor studenți sunt de 125 de lei.

Citește AICI care este oferta de locuri pentru programele de licență și masterat din acest an de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.

(Mihaela Tcaciuc)

 

loading...