Jandarmeria Suceava face recrutări pentru școlile militare de subofițeri de jandarmi din Fălticeni și Drăgăşani. Înscrierile se fac până pe 5 decembrie

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava selecţionează candidaţi, atât femei, cât și bărbați, pentru a participa la concursul de admitere din luna ianuarie a anului viitor de la școlile militare de subofițeri de jandarmi din Fălticeni și Drăgășani.

 

Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Suceava, Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni scoate la concurs 350 de locuri, din care 3 locuri sunt pentru romi, iar 2 locuri sunt pentru alte minorităţi, iar Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Gr. A. Ghica” Drăgăşani scoate la concurs tot atâtea locuri.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere (2018);
 13. să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 14. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Jandarmeria Suceava a menționat că aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la pct 4. – să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic – se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.

„În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale”, a mai arătat sursa citată.

Conform reprezentanților IJJ Suceava, înscrierea candidaţilor se desfăşoară  zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 – 13.00, la sediul unităţii din Suceava, strada Traian Vuia, nr. 7bis.

„Cererile de participare la concursurile de admitere în instituţiile de formare a subofiţerilor jandarmi din cadrul M.A.I. se pot depune la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava până la data de 5 decembrie 2017.

Depunerea dosarelor de candidat se va face până la data de 5 decembrie 2017 (în volum complet) – zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 -13.00, la sediul unităţii din Suceava, strada Traian Vuia, nr. 7bis. Pentru buna desfăşurare a activităţii de recrutare dosarele de candidat se vor depune în zilele imediat următoare înscrierii la concurs”, se menționează într-un comunicat al Jandarmeriei Suceava.

Relaţii suplimentare, precum şi îndrumarea candidaţilor pentru înscrierea la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, sesiunea ianuarie 2018, se face prin structura de resurse umane, la reşedinţa unităţii din Suceava sau la tel. 0230/522998, interior 24535/24557.

 

loading...