Pentru a încuraja cercetarea științifică studențească şi a susţine schimbul de bune practici cu mediul economic, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management din USV a organizat trei evenimente științifice

Trei evenimente ştiinţifice care au fost organizate de Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management din cadrul USV în scopul încurajării cercetării ştiinţifice studenţeşti şi a schimbului de bune practici cu mediul economic au avut loc la Suceava, în perioada 28-29 iunie 2018.

Potrivit unui comunicat de presă al USV, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management (FIM), din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) s-au desfăşurat Simpozionul științific studențesc „Inginerie – Practică – Industrie”, ediția 2018, Workshop-ul „Armonizarea Învăţământului Superior Mecanic cu cerinţele angajatorilor” şi Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor în inginerie mecanică, mecatronică şi management „CER-STUD”, ediţia 2018.

Sursa citată precizează că scopul acestor evenimente a fost de a încuraja cercetarea ştiinţifică studenţească şi de a susţine schimbul de bune practici cu mediul economic prin cunoașterea de către potențialii angajatori a capacității studenţilor – viitori ingineri, de a dezvolta proiecte cu aplicabilitate practică sau cercetări relevante în domeniul ingineriei mecanice sau în domenii conexe, prin dezvoltarea colaborărilor dintre FIM şi mediul economic, întărirea componentei de inovare a cercetărilor teoretice desfăşurate în mediul academic local, prin creşterea procentului de angajare a absolvenţilor FIM şi prin dezvoltarea capacităţii studenţilor de a expune public, în prezenţa potenţialilor angajatori, rezultatele studiilor şi cercetărilor proprii.

În cadrul Simpozionului ştiinţific studenţesc “Inginerie- Practică-Industrie” s-au acordat în urma jurizării trei premii şi două menţiuni. Astfel, locul I a fost ocupat de Gabriel Rusu, masterand în cadrul programului de master Expertiză tehnică, evaluare economică şi management din cadrul FIM-USV cu lucrarea „Tester operativ pentru lubrifianţi”, locul II a fost obţinut de un student francez, Fabien Noel, de la Universite Claude Bernard IUT Lyon 1, locul III a fost ocupat de Nicuşor Jacotă, de la programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini, cu lucrarea „Proiectarea unei mașini pentru obținerea peleților din rumeguș”, în timp ce două menţiuni au fost acordate lui Bogdan Drăgoi pentru lucrarea  „Proiectarea şi execuţia unui cuplaj cardanic spatial”  şi lui Ilie Maftean cu lucrarea „Concepția, proiectarea și execuția unui dispozitiv cu comandă numerică pentru danturat roți dințate cilindrice”, ambii de la programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini.

În cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice ale studenţilor în inginerie mecanică, mecatronică şi management „CER-STUD”, ediţia 2018 s-au obţinut următoarele rezultate: Locul I „Concepția, proiectarea și execuția unui dispozitiv cu comandă numerică pentru danturat roți dințate cilindrice”, autor Maftean Ilie, programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini, Locul II „Proiectarea și execuția unui dispozitiv de colectare a uleiului hidraulic din emulsia mașinii CNC”, autor Șalaru Vlăduț, programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini, Locul III „Proiectarea unei mașini pentru obținerea peleților din rumeguș”, autor Jacotă Nicuşor, programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini, iar menţiune a fost acordată pentru lucrarea „Prelucrarea unei piese pe un mini-strung  C.N.C  cu ajutorul unei aplicații CAM”-  autor Şufaru Doru Ștefan, de la programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini.

La evenimentele ştiinţifice de la USV au participat cadre didactice universitare, reprezentanţi ai mediului economic şi studenţi de la toate programele de studiu organizate de FIM, precum şi reprezentanţi ai unor firme care desfăşoară activităţi în domeniul ingineriei mecanice sau în domenii conexe, respectiv Delphi Technologies Iași, S.C. SIDEM S.R.L. Suceava, Electroalfa Botoşani, S.C. OLINT COM S.R.L. Rădăuţi şi Symmetrica Suceava.

(L.B)

loading...