Cartel ALFA Suceava atenționează: Prin introducerea pensiei minime în Legea pensiilor toți lucrătorii care au venituri impozabile până la 80% din salariul mediu, vor încasa dupa 35 de ani de muncă pensia minimă

Președintele U.S.T. Filiala Suceava a C.N.S. „Cartel ALFA” Traian  Corneliu  Pădureț a prezentat, marți, în cadrul discuțiilor de la Casa Județeană de Pensii Suceava propuneri pentru Legea pensiilor pe care le prezentăm integral

” Observații / propuneri :

 

  1. Propunem păstrarea actualului mod de calcul al pensiilor sau aplicarea unei corecții anuale a valorii punctului de referință din actuala lege, în functie de creșterea medie a salariilor și inflație. În noile condiții, pensiile se vor bloca la valoarea din 2022 sau vor avea creșteri nesemnificative în funcție de inflația medie (art 86).

 

  1. Propunem eliminarea Anexei care stabilește unitățile în care se acordă Condiții Speciale, pentru a da posibilitatea și altor societăți unde sunt condiții similare să aplice procedura de încadrare în aceleași condiții. (art. 28, alin. d).

Pentru grupe speciale rămân cele 2 anexe (lista profesiuni și lista unități), ceea ce face ca în caz de  privatizare (deși nu se schimbă nimic) să se piardă.

Solutie:   eliminat anexa cu lista unităti

  1. Prin introducerea pensiei minime, acest concept va crea discriminări la baza sistemului între pensia calculată a unei persoane și cea acordată altei persoane care se situează sub valoarea minimă, pot fi egale (art 91).

    Asigurarea pensiei minime, din formul de calcul, arată că, pe viitor, toți lucrătorii care au venituri impozabile până la 80% din salariul mediu, vor încasa dupa 35 de ani de muncă pensia minimă (adică 75% din salariul minim brut pe economie).

Solutie : să se plece în calcularea pensiei de la ajutorul social, la care se adaugă pensia conform formulei (altfel se va face ca la salariul minim, un număr de lucrători vor avea pensia minimă; consecintă :  demotivarea muncii)

  1. Propunem eliminarea concurenței neloiale ce se introduce prin prevederile art. 113 care stabilește că biletele de tratament se distribuie prin atribuire directă societății aflate în subordinea CNPP și restul prin contracte cu alte societăți (există un răspuns al Consiliului concurenței care ne dă dreptate în acest sens).
  2. Propunem compensarea anilor ce se reduc din vârsta de pensionare la femei pentru creșterea a 3 sau mai mulți copii pentru că această reducere înseamnă și scăderea semnificativă a cuantumului pensiei.

Soluția actuală propusă are drept consecință discriminarea femeilor, deoarece reducerea cu până la 6 ani a stagiului de cotizare în funcție de numărul de  copii crescuți până la 16 ani (măsură foarte bună, aplicată și în alte țări), dacă pe prioada respectivă nu se echivalează cu o minimă contribuție, vor avea ca și consecință reducerea valorii pensiei.

Soluție :  să li se dea un minim punctaj pe perioada redusă.

  1. Propunem eliminarea discriminării femeilor, deoarece formula de calcul unifică valoarea modului de calcul (se imparte indiferent de sex la 25); rezultă că până în 2030 (când se unește / uniformizează stagiul de cotizare la bărbați si femei), femeile vor avea o pensie mai mică (deoarece vor lucra mai puțin).

Solutie :  să se facă o racordare cu coeficient de corecție descrescator în timp

  1. Deși guvernul și-a delegat competența și atributul strângerii taxelor către angajator, penalitatea este către angajat, adică dacă angajatorul nu varsă cuantumul respectiv, lucrătorul nu beneficiază de pensie pe perioada respectivă, fără să aibă nicio posibilitate de control și impunere.

 

Soluție : ori statul strânge direct taxele și impozitele de la cei aproximativ 5 milioane lucrători și dacă nu plătesc, aceștia sunt responsabili (soluție puțin probabilă deoarece statul nu are capacitatea de realizare), ori, dacă deleagă competența sa de strângere –  taxe și impozite – își asumă colectarea acesteia de la cel pe care îl deleagă (angajatorul), fară să penalizeze lucrătorul care nu are nici o responsabilitate (în fapt, el nu primește salariul brut, ci numai netul).

  1. Propunem ca la art. 15 să se adauge două noi aliniate cu următorul conținut:

  (5) Personalul civil din sectorul de apărare, ordine publică și siguranța națională, care lucrează în condiții similare de expunere la factori de risc profesional sau la condițiile specifice acestor categorii de servicii publice este încadrat în aceeași grupă de muncă ca personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul penitenciar.

(6) Perioada de la 1 aprilie 2001 și până intrarea în vigoare a a prezentei legi constituie perioadă asimilată în grupa de muncă corespunzatoare condițiilor de muncă similare pentru militari, polițiști și funcționarii publici cu statut special din sistemul penitenciar.”

        În context, în 2001 personalul civil din apărare, ordine publica și siguranță națională a pierdut grupa de muncă fără ca între timp să se găsească o soluție, deși sunt foarte mulți care lucrează și au lucrat între timp în aceleași condiții ca și militarii, polițiștii și functionarii publici cu statut special din sistemul penitenciar.

La nivel de penitenciare s-a încercat diverse proiecte prin care s-a încercat să se introducă prevederi similare și în HG-ul care stabilește condițiile de muncă pentru militari, politiști și funcționari publici cu statut special din sistemul penitenciar și chiar și în statutul special. Specialiștii Ministerului Justiției susțin însă că în legea pensiilor e cel mai potrivit să se includă o astfel de prevedere reparatorie.

  1. Propunem ca la Secțiunea 2 – Pensia anticipată – la art. 59 să se adauge două alineate noi :

– alin. 4 – ,,Personalul didactic se poate pensiona anticipat, la cerere, cu 3 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei, dacă are stagiul complet minim de cotizare.”

– alin. 5 – ,, Personalul didactic care a lucrat minim 25 ani în unități școlare din învățământul special se poate pensiona anticipat, la cerere, cu 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei, dacă are stagiul complet minim de cotizare.”

Motivare: Curtea Constituțională a stabilit că femeile care împlinesc vârsta standard de pensionare, vor putea solicita să mai lucreze până când ajung la vârsta standard de pensionare pentru bărbați.

     Conform Legii 153 / 2017 – Familia ocupațională defuncții bugetare ,,INVĂȚĂMÂNT” – litera B. Reglementări specifice personalului din învățământ – art.  4,  personalul didactic din învățământul special  beneficiază de un spor de suprasolicitare neuropsihică:

Art. 4

,,Personalul didactic din învățământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.”

     Conform Legii 153 / 2017 – Familia ocupațională defuncții bugetare ,,INVĂȚĂMÂNT” – litera B. Reglementări specifice personalului din învățământ – art.  16,  personalul didactic din învățământ va beneficia de un spor de suprasolicitare neuropsihică începând cu 1 decembrie 2018:

Art. 16. –

,,Pentru personalul didactic de predare din învățământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018.’’

 

      Prin legislație, Guvernul recunoaște că personalul didactic din învățământul normal și cel din învățământul special trebuie să primească anumite sporuri de suprasolicitare neuropsihică, deoarece munca depusă în aceste unități are ca efect uzura neuropsihică și nu numai.

Acordarea acestor sporuri nu are ca efect însă și diminuarea  efectivă a uzurii neuropsihice. Indiferent de cuantumul primit ca spor, uzura neuropsihica rămâne, influențând negativ inclusiv capacitatea de muncă la unele persoane.

      Punând în balanță  numărul posibilelor persoane care ar dori ieșirea la pensie anticipat cu numărul celor care vor dori să mai rămână în sistem un număr de  3 ani, nu  ar influența negativ bugetul. Legea educației permite și în acest moment ca personalul didactic care îndeplinește anumite condiții – minim 25ani vechime în învățământ, gradul didactic I, performanțe școlare – cu aprobarea Consiliului de Adninistrație să mai lucreze până la maxim 3 ani peste împlinirea  vârstei standard de pensionare”.

Directorul Casei Judeţene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a precizat într-un comunicat de presă, că instituţia a organizat o întâlnire cu reprezentanţii  sindicatelor, pensionarilor, patronatelor şi ai societăţii civile în cadrul procesului de transparenţă decizională a proiectului de Lege privind sistemul public de pensii, care se află în stadiul analizei şi formulării de propuneri şi opinii în scopul identificării unor potenţiale variante de îmbunătăţire.

El a spus că la întânire au participat conducerea şi funcţionari ai Casei Judeţene de Pensii Suceava, reprezentanţi ai Prefecturii, reprezentanţi ai CARP Pensionari, ai Asociaţiei Pensionarilor “Solidaritatea”, ai Patronatului IMM Suceava, ai Patronatului femeilor de afaceri IMM Suceava, precum şi reprezentanţi ai sindicatelor CNSRL “Frăţia”,  Cartel “Alfa”, “Meridian”, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice şi ai CAR Pensionari Suceava.

Boliacu a menţionat că noile reglementări care vor fi aduse de proiectul legii pensiilor au fost prezentate în cadrul întâlnirii de conducerea CJP Suceava, dar şi principalele avantaje ale acestora, discuţiile fiind axate pe noutăţile prezentate.

“S-au prezentat păreri, sugestii şi propuneri privind conţinutul proiectului de lege.

 Discuţiile au fost ample şi au vizat atât sfera asiguraţilor, cât şi sfera pensionarilor actuali. Au fost depuse materiale cu conţinutul pe larg al tuturor propunerilor, care au fost preluate de către Casa Judeţeană de Pensii Suceava”, a explicat Boliacu.

El a precizat că CJP Suceava va întocmi o notă referitoare la rezultatele întâlnirii pe care o va înainta, împreună cu materialele depuse, către Casa Naţională de Pensii Publice în cursul zilei de joi.

(L.B.)