Nereuşitele elevilor, puse pe seama familiilor din care provin

„Deşi un obiectiv important atât pentru învăţământul de masă, cât şi pentru învăţământul special este legat de pregătirea elevilor cu ritmuri lente de învăţare, elevilor cu nevoi speciale sau a celor provenind din medii dezavantajate, puţine şcoli reuşesc să obţină rezultate cu elevii aflaţi în situaţii de eşec şcolar”, a declarat şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete, la întâlnirea semestrială cu directorii de şcoli din judeţul Suceava. Acesta a precizat că în şcolile de masă, în situaţii de acest gen se pune accent mai mult pe consilierea părinţilor şi elevilor, pe responsabilizarea acestora faţă de cauzele intrafamiliale ale eşecului şcolar, neglijându-se rolul cadrelor didactice, atât sub aspectul cauzelor, cât şi în soluţionarea problemelor.
„Puţine şcoli şi cadre didactice acceptă că uneori ele însele sunt surse ale eşecului şcolar pentru unii elevi, majoritatea preferând în locul unei analize oneste asupra calităţii serviciilor educaţionale oferite, respectiv condiţii de învăţare, metodele didactice şi mijloacele utilizate, tipul de relaţionare cu elevii, explicaţii plasate doar la nivelul organizării familiei şi societăţii, în general”, a spus Petru Carcalete.
Potrivit şefului IŞJ Suceava, în învăţământul special cadrele didactice itinerante desfăşoară programe de intervenţie educaţională, aplică instrumentarul de evaluare complexă şi adaptează procesul instructiv-educativ la caracteristicile individuale ale copilului, atât la ciclul primar, cât şi la cel gimnazial. „În licee şi şcoli de artă şi meserii, predarea-învăţarea este orientată spre formarea de capacităţi, prin utilizarea tehnicilor activ-participative de stimulare a gândirii şi activităţilor independente, dar o problemă încă nesoluţionată o reprezintă absenteismul elevilor, fapt ce diminuează atingerea standardelor de pregătire profesională”, a mai adăugat Petru Carcalete.

loading...