USV anunță o nouă sesiune de înscrieri la cursurile de limbi străine organizate de Centrul de Limbi și Culturi Străine Synergia Linguarum din cadrul universității sucevene

În cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost înființat, în anul 2013, Centrul de Limbi şi Culturi Străine Synergia Linguarum (CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC).

Astfel, între 14.10 şi 20.12.2019, CLCSSL organizează o nouă sesiune de înscrieri pentru anul academic 2019-2020, în intervalul orar 16.00-18.00, de luni până vineri, în holul de la intrare din Corpul A, într-un spațiu amenajat lângă Decanatul FLSC, la următoarelecursuri:

a)cursuri de obţinere certificat național de competenţă lingvisticăpentru toate nivelurile (la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, coreeană, japoneză, ucraineană, rusă, polonă);

b) cursuri de obţinere certificatinternaţional de competenţă lingvisticăla:

Engleză

Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First Certificate (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), International English Language Testing System (IELTS).Examenelese pot ţine în cadrul USV, după finalizarea modulului corespunzător tipului de certificat.

Germană

Goethe-Zertifikat: toatenivelurile.

Cursurile de chineză și coreeană se desfășoară în regim gratuit, iar înscrierile se fac în Corpul H, cam. H105, la domnul conf. dr. Alexandru Nedelea (tel. 0740019277).

Cu excepția limbilor chineză și coreeană, cursurile la toate limbile se vor desfășura în perioada martie-iunie 2020 și au ca format module de 50 de ore, cu patru ore pe săptămână, iar formaţiile de studiu cuprind min. 15 cursanţi.

Valoarea taxei  este de 500 RON pentru un modul integral de 50 de ore. Această valoare se reduce

a)la 300 RON pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale USV, precum şi pentru angajaţii USV(completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere)

b)la 400 RON pentru elevi, pentru studenții la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale altor universităţi, pentru membrii fundaţiei AlumniUSV, precum şi pentru şomeri (completare cerere și anexare adeverinţă la formularde înscriere).

De asemenea, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 ANI formularul de înscriere va fi completat de către unul dintre părinți, iar la acesta se va atașa o copie xerox a certificatului de naștere. Cursanții din această categorie vor beneficia de reducerea aplicată în cazul elevilor, mai precis de 100 de lei (pe baza unei adeverințe eliberate de secretariatul școlii).

Detalii se pot obține la numărul de telefon 0743694611, de luni până vineri, între orele 14-16, iar informații suplimentare sunt postate în timp util pe contul public de facebook, la și pe pagina web a centrului.

În perioada martie-iulie 2020, CLCSSL efectuează pentru persoane interesate, și care nu au urmat cursurile organizate în cadrul centrului, testarea competenţelor lingvistice la limbile menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a limbii.