500 de controale în luna februarie ale DSP Suceava în diverse domenii, atât alimentare cât și non-alimentare, în urma cărora au fost aplicate aproape 20 de amenzi, trei avertismente, iar la o unitate de cazare a fost suspendată activitatea

În luna februarie 2020, reprezentanții serviciului Control în sănătate publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județene Suceava au efectuat controale la diferite instituții din județ, începând cu cele turistice și terminând cu cele de învățământ.

În urma acțiunilor întreprinse au fost scoale la lumină mai multe nereguli care au adus la sancționări.

Astfel, Directorul Executiv al DSP Suceava, Ec. Silvia Boliacu arată, într-un comunicat de presă emis astăzi, în obiectivele din categoria nonaliment, inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 321 controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale constând în 6 amenzi în valoare totală de 27.000 lei, 3 avertismente iar la o unitate de cazare a fost suspendată activitatea.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 10 controale la categoria apă, 11 controale în unități de turism, fiind aplicate 2 amenzi în valoare de 14.000 lei, 4 controale în unităţi din categoria mediu, 11 controale în obiective din categoria cosmetice ( au fost verificate 77 de produse cosmetice, pe diferite tipuri); 118 controale la utilizatorii profesionali de produse biocide ( unităţi sanitare, unităţi de turism, cabinete de înfrumuseţare, unităţi de alimentaţie publică); 23 de controale în unităţi de învăţământ (la o unitate de învățământ liceal a fost aplicată o amendă în valoare de 5000 lei); 64 controale în unităţi sanitare fără paturi (din care: 15 controale în unităţi de medicină primară; 12 în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie; 31 controale în unităţi de asistenţă de medicină dentară; 2 controale în laboratoate de analiza medicale, 3 controale în centre de hemodializă, 1 control în unități socio- medicale, a fost verificat și 1 cabinet de tehnică dentară și au fost efectuate și 4 recontroale, fiind aplicate 4 sancțiuni: 3 avertismente și 1 amendă în valoare de 2.000 lei. A fost verificate 1 spital, au fost efectuate și 70 controale vizând activitatea de colectare, depozitare şi de neutralizare a deşeurilor periculoase în unităţi sanitare (din care un număr de 27 controale la producători mici de deşeuri periculoase, 42 controale la producătorii mijlocii de deşeuri periculoase și 1 controal la producătorii mari de deșeuri periculoase; au verificate 9 unități din categoria cabinete de înfrumusețare , fiind aplicate 2 amenzi, în valoare totală de 6.000 lei

O parte dintre unităţile din categoria nonaliment controlate, au prezentat o serie de neconformităţi: neasigurarea supravegherii sănătății lucrătorilor prin efectuarea examenelor medicale, desfășurarea activității fără certificatul de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, nerespectarea regulilor de igienă în unități de folosință publică, nerespectarea protocolului complet de sterilizare în funcție de metoda aplicată, a instrumentarului din domeniul sanitar și de înfrumusețare și lipsa produselor biocide și a aparaturii pentru sterilizarea instrumentarului.

Suspendarea de activitate la o unitate de cazare a fost aplicată pentru lipsa documentelor de reglementară sanitară, starea necorespunzătoare de întreținere a spațiilor de cazare și a cazarmamentului, pentru neîntreținerea grupurilor sanitare în permanentă stare de curățenie, acestea fiind și în stare avansată de degradare și pentru lipsa materialelor pentru efectuarea curățeniei și lipsa produselor biocide.

În obiectivele din categoria aliment, inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 179 controale. Pentru deficienţele constatate în unităţile alimentare controlate, au fost aplicate 13 amenzi în valoare totală de 19.600 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 30 controale la producători și ambalatori, 2 controale la distribuitori și transportatori, 94 controale la retaileri; 47 controale în unităţi din sectorul servicii alimentare și 6 controale la producătorii primari de produse alimentare care vând direct consumatorului final.

O parte dintre unităţile din categoria aliment controlate, au prezentat o serie de neconformităţi: neasigurarea înregistrării temperaturii în spaţiile frigorifice, depozitarea necorespunzătoare a ambalajelor și a produselor alimentare, nemarcarea vizibilă a suprafețelor de lucru, neefectuarea operațiunilor de curățenie a locului de muncă și a utilajelor, neefectuarea de către personalul angajat a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă.

De asemenea, inspectorii Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava au efectuat controale în cadrul acţiunilor tematice cuprinse în Planul naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul 2020: „Acțiune tematică de control în unitățile de dializă publice și private privind conformarea la legislația în vigoare” și ”Acțiune tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare privind apele minerale naturale îmbuteliate și apele potabile îmbuteliate”, precum și controale în cadrul acțiunilor tematice județene: ”Acţiune tematică de control privind condiţiile de utilizare a aditivilor alimentari, efectuarea examenelor medicale şi a cursurilor de igienă la producători de produse din carne și panificație” și ”Acțiune de control privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul urban”.

În decursul lunii februarie 2020 au fost rezolvate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, un număr de 21 de sesizări.

Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul S.C.S.P. a fost completată cu efectuarea a 7 acţiuni de îndrumare şi consultanţă şi 2 acţiuni comune cu alte autorităţi.