Proiect de prevenire a delicventei juvenile la Grupul Scolar din Dumbraveni


Intră acum și în grupul de

Grupul Şcolar din Dumbrăveni, unde în urmă cu doi ani un elev a fost ucis în bătaie de doi colegi de ai săi, este locul în care va fi lansat proiectul de prevenire a delicvenţei juvenile „Şcoala Mea – Viaţa Mea”. „Traversăm, la început de mileniu, o perioadă a deplinei comunicări, fără graniţe şi fără limitări de noţiuni. Informaţia circulă rapid şi influenţează ,la fel de rapid, destine personale şi colective. Alături de instituţiile statului specializate în combaterea şi prevenirea infracţionalităţii şi delincvenţei, şcoala are capacitatea, prin promovarea unei educaţii şi comunicări corespunzătoare, să înlăture fenomenul violenţei din viaţa elevilor şi să contribuie în mod decisiv la formarea acestora ca adulţi responsabili.

Văzută ca un climat psiho-social stabil, şcoala învaţă tinerii să comunice, să folosească noile tehnologii ale informaţiei pentru a cunoaşte, a progresa, prin conştientizarea nocivităţii violenţei şi faptelor antisociale pentru ei înşişi, pentru persoanele din jurul lor şi, în cele din urmă, pentru întreaga societate. Experienţa şi cazuistica înregistrată, au demonstrat că pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă, este necesară cunoaşterea pericolelor şi respectarea regulilor de prevenire a acestora de către elevi”, precizează reprezentanţii Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii din cadrul IPJ Suceava.

Acest Compartiment susţine desfăşurarea unui proiect punctual de prevenire la Grupul Şcolar din Dumbrăveni – Suceava sub denumirea „Şcoala Mea – Viaţa Mea”, ca un mijloc eficient, atractiv şi interactiv de educare civică şi de prevenire a delincvenţei juvenile / victimizării minorilor/ traficului de fiinţe umane / consumului de alcool, tutun şi droguri.

Proiectul de prevenire iniţiat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava – Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii va îmbina, prin mobilitate şi spirit creativ, dorinţa de divertisment a tinerilor, cu scopul major de pregătire pentru viaţă, învăţare şi deprindere a regulilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale.

Viaţa a dovedit că, în vederea unei depline integrări sociale, educaţia elevilor de către şcoală îşi are o contribuţie de prim ordin, în realizarea acestui demers fiind însă imperios necesară implicarea tuturor factorilor care activează în viaţa societăţii, mai menţionează organizatorii.


Intră acum și în grupul de