Inca 14 cabinete de informatica, amenajate in scolile sucevene

Potrivit ultimelor evidenţe, în şcolile sucevene funcţionează 530 de laboratoare de informatică, dintre care, în acest semestru, 10 au fost amenajate prin finanţare locală şi alte 4 prin finanţare Phare. „Continuarea procesului de informatizare a inclus acţiuni de dotare a tuturor unităţilor de învăţământ cu licenţe Microsoft Windows XP Professional SP3 şi Office Professional 2003 Romanian, în urma parteneriatului încheiat între M.E.C.T.S. şi Firma Microsoft.

Au fost repartizate, de asemenea, pachete cu materiale educaţionale – lecţii AEL noi, pentru 314 unităţi de învăţământ cu clasele a X-a şi a XI-a. Prin finanţare PIR, alte 50 de unităţi şcolare au primit în acest semestru camere video pentru dotarea laboratoarelor de informatică. Prin programul M.E.C.T.S. Internet în şcoala ta, au fost selectate 54 de unităţi şcolare, având drept beneficiari 19.422 elevi şi 1.386 cadre didactice”, a precizat şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete.

Potrivit acestuia, strategia I.S.J. privind dezvoltarea curriculară din punctul de vedere al mijloacelor de învăţământ a vizat continuarea dotării cu materiale didactice pentru laboratoare şi achiziţionarea materialelor audio vizuale sau multimedia, prin programe guvernamentale sau judeţene.

Astfel, manualele şcolare au fost asigurate în învăţământul obligatoriu, în funcţie de necesarul exprimat de fiecare unitate şcolară, prin comanda adresată către I.S.J. Suceava. În anul şcolar curent au fost asigurate 161.406 manuale şcolare noi pentru cei 85.703 elevi din clasele I-X, distribuite până la sfârşitul lunii octombrie.

„Cu prilejul inspecţiilor şcolare s-a constat în cazul unor discipline că, deşi suficiente numeric în ciclul gimnazial, unele manuale nu sunt conforme cu programele şcolare revizuite. La liceu, preţul mare al manualelor face ca numărul acestora pe clasă să fie mic”, a punctat şeful IŞJ Suceava.