Intrunire in cadrul proiectului “Comenius”, la Colegiul “Petru Rares” din Suceava

Colegiul Naţional “Petru Rareş” din Suceava va fi, este, în perioada 1-7 martie, gazda unui seminar al comitetelor de proiect din cadrul proiectului Comenius “Etudes compares de l’environement et de l’amenageant future des territories de nos villes”, la care vor participa 4 profesori şi 5 elevi francezi, 2 profesori şi 6 elevi italieni si 2 profesori şi 3 elevi de la un liceu partener din România.

Întrunirea se doreşte a fi fructuoasă, mai ales că pe agenda de lucru se află:

-prezentarea liceelor partenere (prima mare activitate a acestui proiect);
-prezentarea cercetărilor întreprinse de fiecare echipă de proiect în vederea studierii cu mijloace şcolare a oraşului în care şcolile funcţionează;
-vizite pe teren pentru identificarea problemelor mari ale oraşelor studiate(în cazul de faţă a oraşului Suceava);
-scrierea primelor sinteze ale muncii efectuate de echipele multinaţionale;
-vizitarea regiunii Suceava.

Echipa suceveană de implementare a proiectului este pregătită să interacţioneze cu partenerii străini, să-şi prezinte rezultatele parţiale, după o muncă comună elevi şi profesori de 4 luni, să conlucreze la găsirea celor mai bune metode de a continua unitar proiectul şi de a fructifica rezultatele acestuia.

Elevii de la Colegiul Naţional “Petru Rareş” din Suceava, îndrumaţi de dascălii lor, au realizat studii, cu mijloacele pe care le au la dispoziţie, de testare a valorilor, atitudinilor şi aspiraţiilor din familiile sucevene, de testare (prin metoda anchetei şcolare) a situaţiei sociale, economice etc. a familiilor care locuiesc pe versantul de N al oraşului Suceava, de comparare a profilului economic actual al oraşului cu cel de acum câteva decenii, de organizare administrativă a oraşului, de poluare ( studiu realizat cu ajutorul senzorilor din dotarea laboratoarelor de fizică şi chimie a colegiului), de analiză a vieţii şcolare actuale etc. Ei sunt nerăbdători să-şi compare rezultatele muncii cu cele ale echipelor partenere din proiect, în vederea realizării studiului comparativ al oraşelor Metz (Franţa), Copertino (Italia), Câmpulung Muscel şi Suceava (România).

De asemenea, pe data de 6 martie 2010, toţi participanţii la întrunirea de proiect vor fi invitaţi la Reuniunea internaţională Suceava-Cernăuţi, care va avea loc la Colegiul Naţional “Petru Rareş” din Suceava şi care va reuni invitati ai diferitelor medii (administrative, sociale, economice, artă, cultură, învăţământ etc) din Suceava şi Cernăuţi, în scopul identificării de noi posibilităţi regionale de comunicare şi colaborare transfrontalieră. Această activitate se înscrie pe linia sustenabilităţii proiectului Phare “Punte educaţională în Bucovina” pe care colegiul tocmai l-a încheiat, având ca partener Gimnaziul orăşenesc nr. 6 din Cernăuţi.

Echipa proiectului Comenius, formată din prof. Roşca Mariana – coordonator proiect, prof Popovici Raluca, prof. Tomasciuc Lenuţa, prof. Ciubotariu Mihaela şi prof Greculeac Anca-dir. adj. este încrezătoare că prima săptămînă a lunii martie va fi una care va aduce multiple beneficii participanţilor la proiect, colegiului şi, de ce nu, oraşului Suceava.