Danemarca cauta absolventi de profil agricol

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Suceava oferă servicii de mediere a muncii în Uniunea Europeană si Spaţiul Economic European în calitatea sa de membru EURES. Astfel, potrivit AJOFM Suceava, Danemarca scoate la bătaie 50 de posturi de lucrători în ferme de cultivare a legumelor, fructelor de pădure, în pepiniere şi ferme de pomi fructiferi şi în ferme de creştere a porcilor/vacilor.

Sucevenii interesaţi, trebuie să ştie că aceste locuri de muncă implică următoarele sarcini: în ferme de cultivare legume şi fructe de pădure (spălare, sortare, ambalare, curăţare teren, plantare căpşuni, zmeură, prânz, cultivare zmeură şi căpşuni în solarii şi aer liber etc.), în pepiniere şi ferme de pomi fructiferi (plantare şi ambalare plante şi flori, îngrijire pomi, pulverizare pesticide, recoltare fructe), în ferme de creştere porci şi vaci (hrănire animale, curăţare grajduri, conducere tractor, efectuare injecţii, asistenţă la naşterea animalelor etc.)

Candidaţii trebuie sã aibã între 18 şi 30 ani si sã fi absolvit liceul agricol sau facultatea cu profil agricol în urmã cu maximum 2 ani (2009, respectiv 2010), carnet de conducere şi experienţă în condusul tractorului (lucru care constituie un avantaj), responsabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor şi a programului de lucru, motivaţie pentru muncã grea şi noi experienţe.

Ca limbă străină se preferă cunoaşterea limbii engleze la nivelul – bine.

Salariul este motivant, respectiv 1260 euro brut lunar.

Unii angajatori oferă cazare lângă ferme, contracost, alţii vă ajută să găsiţi cazare în apropierea fermei. Chiria lunara plătită de o persoană este între 200–300 euro.
Durata contractului este între 6 şi 18 luni (37 de ore de muncă săptămânal, ore suplimentare – numai cu acordul angajatorului).

CV-ul, model EUROPASS, trebuie să conţină fotografie faţă obligatoriu şi trebuie trimis în engleză pe adresa de e-mail kah@workindenmark.dk, împreună cu diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru absolvenţii de liceu), diploma de licenţă (adeverinţă de la facultate pentru promoţia 2010) şi foaia matricolã (pentru absolvirea facultăţii).

Actele de studii trebuie traduse autorizat în limba englezã şi trimise scanate pe adresa precizată. Persoanele selectate de experţii danezi sunt invitate de consilierul român responsabil cu oferta la interviul în limba engleză, la Bucureşti, la finele lunii ianuarie.

Consilierul EURES este Gabriela Nedelcu (gabriela_nedelcu@anofm.ro), telefon: 021/313.914

Principalele obiective ale EURES sunt: să informeze, să îndrume şi să furnizeze sfaturi potenţialilor lucrători mobili cu privire la oportunităţile de a lucra în UE/SEE ca şi despre condiţiile de muncă şi de viaţă din spaţiul european, să ajute angajatorii dornici să recruteze lucrători din alte ţări ale SEE, să ofere sfaturi şi îndrumare lucrătorilor şi angajatorilor din regiunile transfontaliere.

loading...