Cursuri gratuite pentru scoli speciale si ONG-uri ce vor finantare prin proiecte

Şcolile speciale şi ONG-urile din judeţul Suceava au posibilitatea de a participa la cursuri pentru a realiza proiecte pentru obţinerea de finanţări. Astfel, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) organizează la Predeal, în perioada 5-10 aprilie 2011, cursul de scriere de proiect în context „Tineret în Acţiune” cu focus pe includerea tinerilor cu oportunităţi reduse.

Potrivit Mirunei Covaci reprezentant al ANPCDEFP, cursul se adresează membrilor ONG-urilor care activează în domeniul tineretului, reprezentanţilor instituţiilor publice implicate în lucrul cu tinerii şi reprezentanţilor şcolilor speciale pentru tineri cu dizabilităţi care sunt interesaţi să scrie şi să depună proiecte pentru finanţare în cadrul programului european „Tineret în Acţiune”.

Participanţii la acest curs trebuie să aibă experienţă în lucrul cu tinerii în general
şi în lucrul cu tinerii cu oportunităţi reduse în special, să fie motivaţi pentru a
lucra cu şi pentru tineri, să aibă abilităţi de comunicare şi experienţă în derularea
de proiecte sau activităţi de tineret.

Nu se percepe taxă de participare, întrucât evenimentul este cofinanţat de Comisia Europeană, prin programul „Tineret în Acţiune”. Costurile de cazare şi masă sunt acoperite de organizatori, iar cele de transporte către participanţi.

Cursul este structurat pe trei module, fiecare cu un specific aparte, precizează Miruna Covaci. Primul modul se referă la scrierea propunerilor de finanţare în context „Tineret în Acţiune” pentru proiecte care să includă tineri cu oportunităţi reduse din mediul rural (pagina evenimentului: http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/403).
Al doilea modul include scrierea propunerilor de finanţare în context „Tineret în Acţiune” pentru proiecte care să includă tineri cu dizabilităţi (pagina evenimentului:http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/404).

Iar ultimul modul este despre scrierea propunerilor de finanţare în context „Tineret în Acţiune” pentru proiecte care să includă tineri aparţinând minorităţilor naţionale ş ietnice (pagina evenimentului: http://www.tinact.ro/detaliucalendar/IDevent/405).

Număr maxim de participanţi este 45 – câte 15 persoane pe modul, iar data limită de înscriere: 28 martie 2011.
În urma acestui eveniment, participanţii vor fi capabili să conceapă, elaboreze şi
planifice proiecte eligibile în context „Tineret în Acţiune” care să implice tineri cu oportunităţi reduse şi să utilizeze cadrul nonformal şi informal pentru iniţierea de activităţi specifice în domeniul includerii sociale în lucrul cu tinerii din mediulrural, tinerii cu dizabilităţi şi tinerii aparţinând minorităţilor etnice şi naţionale.
Înscrierea se face online, prin paginile dedicate fiecărui modul în parte, de pe
site-ul www.tinact.ro.
Detalii: http://includere.wordpress.com