Universitatea Suceava majoreaza cu 14 la suta toate taxele de studiu

USV-Corp E

La propunerea Consiliului de Administraţie al Universităţii „Ştefan cel Mare”, Senatul USV a aprobat, în şedinţa de marţi, indexarea taxelor de studii pentru programele de studii de licenţă, masterat şi doctorat corespunzătoare ofertei educaţionale 2013, informează prof.univ.dr. Ştefan Purici, prorector pentru imaginea universităţii, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, indexarea, în medie de 14%, vizează toate programele de studii şi vine în întâmpinarea nevoii de creştere continuă a calităţii. „Această ajustare a venit ca urmare a unei analize atente a contextului economico – financiar naţional şi european, avându-se în vedere rata inflaţiei, mai mare cu 32% faţă de anul 2008 când a avut loc ultima indexare a taxelor de studii la USV. Decizia Senatului USV s-a fundamentat şi pe analiza taxelor practicate de celelalte universităţi pentru programe similare, situate în aceeaşi categorie (A, B, C, D, E), astfel încât indexarea propusă se va încadra în media pe ţară, respectând o politică regională în ce priveşte cuantumul taxelor, fiind în același timp încă sub limita valorii alocaţiei bugetare. Prin acest demers administrativ, conducerea USV urmăreşte dezvoltarea şi creşterea calităţii programelor universitare, prin facilitarea accesului la resurse informaţionale şi materiale de calitate superioară”, explică Purici.

El a ţinut să evidenţieze că politica taxelor de studii are finalitate pe termen scurt şi mediu, ca modalitate ce asigură dezvoltarea unor programe de calitate, dar şi pe termen lung, ca o modalitate de conştientizare a opiniei publice asupra nevoii de a se investi în educaţie, aceasta fiind o investiţie sigură pentru creşterea gradului de civilizaţie şi a calităţii vieţii unui popor. “Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin asigurarea accesului la dobândirea de competenţe necesare accederii facile pe piaţa muncii este unul dintre obiectivele importante aflate în atenţia conducerii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Pregătirea viitorilor specialişti prin programe competitive la nivelul spaţiului universitar românesc şi european nu se poate realiza fără o finanţare adecvată”, subliniază prof.univ.dr. Ştefan Purici în comunicatul de presă.

loading...